ثبت و انتشار موسیقی.

شما میتوانید از این بخش بطور مسیتقیم فایل های (موسیقی، ویدئو، عکس) خود را برای انتشار ارسال نمایید.

برای انتشار آهنگ؛ فایل ترک مورد نظر باید حتما در نسخه ( mp3 320 kbps) یا با کیفیت بالاتر نظیر flac و wav ارسال گردد.

برای انتشار ویدئو؛ فایل ویدئوی مورد نظر باید حتما در نسخه (1080p HD) یا با کیفیت بالاترارسال گردد.

برای انتشار موسیقی و یا ویدئوی ما نیاز داریم کاور مورد نظر را نیز داشته باشیم، لطفا کاور را در نسخه مربع و از سایز 1000px پیکسل بزرگتر ارسال نمایید.

با ارسال فایل مورد نظر به وب سایت گراتومیک https://gratomic.ir شما تایید مینمایید که حق انتشار با این وب سایت بوده است.

  قوانین ثبت و انتشار موسیقی