×
×  دانلود حامی انتقاد تند حامی از هنرمندانی که به روسیه رفته اند

انتقاد تند حامی از هنرمندانی که به روسیه رفته اند

خورشید که خاموش شود، سیاهی همه را فرا خواهد گرفت

بازار داغ جام جهانی

گراتومیک - همانطور که میدانید این روز ها تمام خبر هایی که منتشر میشود در مورد جام جهانی و حواشی آن است و در این بازار داغ هر خواننده ای هم سعی کرده یک آهنگ برای جام جهانی بخواند تا از دیگران عقب نماند.

ارکستر ملی هم به رهبری شهرداد روحانی با همراهی صد نفر به روسیه خواهد رفت تا چند آهنگی که برای جام جهانی ساخته اند را قبل از بازی ها اجرا کنند، فرزاد فرزین هم قرار است کنسرت های بزرگی را در آنجا اجرا کند و گویا همه چیز بر وفق مراد است.

حالا تمام پست های هنرمندان نیز فوتبالی شده و همه با هم در مورد یک چیز صحبت میکنند و آن هم تیم ملی و جام جهانیست!

چند وقت پیش هم بود که همه با هم از گران شدن قیمت سکه مینوشتند و قبل از آن هم از زلزله و کردستان...، حالا مشخص میشود که اعتراضات آنها نیز بر اساس مد است. آنها آن کاری را انجام میدهند که اکثریت با آن موافق باشند و درست یا غلط بودن آن مهم نیست.

علاوه بر کنسرت ها همین روزها است که خوانندگان و هنرپیشگان و هرکسی که نام هنرمند را به یدک میکشد راهی روسیه شود تا از نزدیک برای  تیم ملی دعا کند، و گویا همه چیز فراموش شده. قطعا اگر هنرمندان به پست های دو هفته پیش خود مراجعه کنند یادشان می آید که اوضاع چگونه است.

اما در این میان حمید حامی با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرام از دوستان هنرمند خود انتقاد کرد و از هنرمندانی نوشت که در روسیه مشغول به خوشگذرانی اند. با نگاه به لیست هنرمندانی که به روسیه رفته اند میتوان فهمید که منظور حامی چه کسانی بوده است.

اما هنوز جای شکرش باقیست در بین این همه خواننده و موزیسین هایی که مشغول فعالیت اند افرادی مانند حمید حامی وجود دارند که هر از چندگاهی یادآور خیلی از مسائل شوند...

 

متن منتشر شده توسط حمید حامی:

خورشید که خاموش شود،سیاهی همه را فرا خواهد گرفت،

حتی تو را.

دوستان هنرمند که در روسیه مشغول خوشگذرانی با پول مردم هستید و مردم فوتبال پرست؛

تا سر بی‌کلاهتان به جام جهانی دروغین و فوتبال آلوده‌ی سراسر سیاست زدگی و نظامی گری و هرچیزی که مایه‌ی گمراهی شماست گرم است، ما هم با سکه و دلار و خودرو و هرآنچه که شما را بدبخت تر می‌کند، بازی بازی می‌کنیم.

  

هزینه سفر اعضای ارکستر سمفونیک به روسیه

 حضور هنرمندان در جام جهانی

جزئیات اجرای فرزاد فرزین در روسیه

  

Hami
خورشید که خاموش شود، سیاهی همه را فرا خواهد گرفتبازار داغ جام جهانیگراتومیک - همانطور که میدانید این روز ها تمام خبر هایی که منتشر میشود در مورد جام جهانی و حواشی آن است و در این بازار داغ هر خواننده ای هم سعی کرده یک آهنگ برای جام جهانی بخواند تا از دیگران عقب نماند.ارکستر ملی هم به رهبری شهرداد روحانی با همراهی صد نفر به روسیه خواهد رفت تا چند آهنگی که برای جام جهانی ساخته اند را قبل از بازی ها اجرا کنند، فرزاد فرزین هم قرار است کنسرت های بزرگی را در آنجا اجرا کند و گویا همه چیز بر وفق مراد است.حالا تمام پست های هنرمندان نیز فوتبالی شده و همه با هم در مورد یک چیز صحبت میکنند و آن هم تیم ملی و جام جهانیست!چند وقت پیش هم بود که همه با هم از گران شدن قیمت سکه مینوشتند و قبل از آن هم از زلزله و کردستان...، حالا مشخص میشود که اعتراضات آنها نیز بر اساس مد است. آنها آن کاری را انجام میدهند که اکثریت با آن موافق باشند و درست یا غلط بودن آن مهم نیست.علاوه بر کنسرت ها همین روزها است که خوانندگان و هنرپیشگان و هرکسی که نام هنرمند را به یدک میکشد راهی روسیه شود تا از نزدیک برای  تیم ملی دعا کند، و گویا همه چیز فراموش شده. قطعا اگر هنرمندان به پست های دو هفته پیش خود مراجعه کنند یادشان می آید که اوضاع چگونه است.اما در این میان حمید حامی با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرام از دوستان هنرمند خود انتقاد کرد و از هنرمندانی نوشت که در روسیه مشغول به خوشگذرانی اند. با نگاه به لیست هنرمندانی که به روسیه رفته اند میتوان فهمید که منظور حامی چه کسانی بوده است.اما هنوز جای شکرش باقیست در بین این همه خواننده و موزیسین هایی که مشغول فعالیت اند افرادی مانند حمید حامی وجود دارند که هر از چندگاهی یادآور خیلی از مسائل شوند... متن منتشر شده توسط حمید حامی:خورشید که خاموش شود،سیاهی همه را فرا خواهد گرفت،حتی تو را.دوستان هنرمند که در روسیه مشغول خوشگذرانی با پول مردم هستید و مردم فوتبال پرست؛تا سر بی‌کلاهتان به جام جهانی دروغین و فوتبال آلوده‌ی سراسر سیاست زدگی و نظامی گری و هرچیزی که مایه‌ی گمراهی شماست گرم است، ما هم با سکه و دلار و خودرو و هرآنچه که شما را بدبخت تر می‌کند، بازی بازی می‌کنیم.  هزینه سفر اعضای ارکستر سمفونیک به روسیه حضور هنرمندان در جام جهانیجزئیات اجرای فرزاد فرزین در روسیه  

خورشید که خاموش شود، سیاهی همه را فرا خواهد گرفت

بازار داغ جام جهانی

گراتومیک - همانطور که میدانید این روز ها تمام خبر هایی که منتشر میشود در مورد جام جهانی و حواشی آن است و در این بازار داغ هر خواننده ای هم سعی کرده یک آهنگ برای جام جهانی بخواند تا از دیگران عقب نماند.

ارکستر ملی هم به رهبری شهرداد روحانی با همراهی صد نفر به روسیه خواهد رفت تا چند آهنگی که برای جام جهانی ساخته اند را قبل از بازی ها اجرا کنند، فرزاد فرزین هم قرار است کنسرت های بزرگی را در آنجا اجرا کند و گویا همه چیز بر وفق مراد است.

حالا تمام پست های هنرمندان نیز فوتبالی شده و همه با هم در مورد یک چیز صحبت میکنند و آن هم تیم ملی و جام جهانیست!

چند وقت پیش هم بود که همه با هم از گران شدن قیمت سکه مینوشتند و قبل از آن هم از زلزله و کردستان...، حالا مشخص میشود که اعتراضات آنها نیز بر اساس مد است. آنها آن کاری را انجام میدهند که اکثریت با آن موافق باشند و درست یا غلط بودن آن مهم نیست.

علاوه بر کنسرت ها همین روزها است که خوانندگان و هنرپیشگان و هرکسی که نام هنرمند را به یدک میکشد راهی روسیه شود تا از نزدیک برای  تیم ملی دعا کند، و گویا همه چیز فراموش شده. قطعا اگر هنرمندان به پست های دو هفته پیش خود مراجعه کنند یادشان می آید که اوضاع چگونه است.

اما در این میان حمید حامی با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرام از دوستان هنرمند خود انتقاد کرد و از هنرمندانی نوشت که در روسیه مشغول به خوشگذرانی اند. با نگاه به لیست هنرمندانی که به روسیه رفته اند میتوان فهمید که منظور حامی چه کسانی بوده است.

اما هنوز جای شکرش باقیست در بین این همه خواننده و موزیسین هایی که مشغول فعالیت اند افرادی مانند حمید حامی وجود دارند که هر از چندگاهی یادآور خیلی از مسائل شوند...

 

متن منتشر شده توسط حمید حامی:

خورشید که خاموش شود،سیاهی همه را فرا خواهد گرفت،

حتی تو را.

دوستان هنرمند که در روسیه مشغول خوشگذرانی با پول مردم هستید و مردم فوتبال پرست؛

تا سر بی‌کلاهتان به جام جهانی دروغین و فوتبال آلوده‌ی سراسر سیاست زدگی و نظامی گری و هرچیزی که مایه‌ی گمراهی شماست گرم است، ما هم با سکه و دلار و خودرو و هرآنچه که شما را بدبخت تر می‌کند، بازی بازی می‌کنیم.

  

هزینه سفر اعضای ارکستر سمفونیک به روسیه

 حضور هنرمندان در جام جهانی

جزئیات اجرای فرزاد فرزین در روسیه

  
حامی
انتقاد تند حامی از هنرمندانی که به روسیه رفته اند
2018 / 06 / 13
Hami Hami news آخرین خبر از حامی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حامی خبر جدید در مورد حامی خبرای جدید ازحامی درباره حامی
More