×
×  دانلود علیرضا عصار همکاری دوباره گروه کر نامیرا با علیرضا عصار

همکاری دوباره گروه کر نامیرا با علیرضا عصار

منتظر یک اتفاق ویژه باشید

همزمان با برگزاری دور تازه کنسرت های علیرضا عصار در سالن میلاد نمایشگاه، گروه کُر «نامیرا» مجموعه ارکستر را به رهبری پویا نیکپور همراهی می کند.

فرهاد هراتی رهبر گروه کر «نامیرا» گفت: با توجه به همکاری خوبی که در کنسرت های پیشین علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور داشتیم گروه کر «نامیرا» در دور جدید کنسرت‌های این خواننده نیز حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: من بسیار خوشحالم که علیرضا عصار به عنوان یک خواننده متفاوت در عرصه موسیقی پاپ و پویا نیکپور در قالب یک رهبر ارکستر مسلط تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند که از یک گروه کُر واقعی برای حضور در کنسرت استفاده کنند و این تصمیم می تواند مقدمه ای برای جدی گرفتن گروه های کر باشد. گروه کر نامیرا از جمله مجموعه هایی است که اعضای آن سالیان زیادی در کنار هم هستند و زمان اجرای یک قطعه فضا را طوری هدایت می کنند که شما یک صدای برابر و یک دست را در خروجی کار می شنوید.

رهبر گروه کر «نامیرا» بیان کرد: گروه ما در کنسرت های گذشته علیرضا عصار در چهار قطعه حضور داشت اما در کنسرت جدید حضور ما در قطعات بیشتری اتفاق می‌افتد و یک سورپرایز ویژه هم برای مخاطبان در نظر گرفته شده که ترجیح می دهم در روز کنسرت از این بخش رونمایی شود.

این آهنگساز و خواننده در بخش پایانی صحبت های خود گفت: این برای من باعث افتخار است که در کنار هنرمندانی چون علیرضا عصار و پویا نیکپور حضور دارم و فکر می کنم این حضور مثلث خوبی را تشکیل داده که نشات گرفته از اعتمادی متقابل است و باید روی آن تمرکز ویژه ای داشت. من موسیقی پاپ علیرضا عصار را دوست دارم چون موسیقی‌ای که او کار می کند با موسیقی پاپی که این سال ها می شنوم فاصله دارد.

کنسرت موسیقی علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی ماه امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.

   

Alireza Assar
منتظر یک اتفاق ویژه باشیدهمزمان با برگزاری دور تازه کنسرت های علیرضا عصار در سالن میلاد نمایشگاه، گروه کُر «نامیرا» مجموعه ارکستر را به رهبری پویا نیکپور همراهی می کند.فرهاد هراتی رهبر گروه کر «نامیرا» گفت: با توجه به همکاری خوبی که در کنسرت های پیشین علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور داشتیم گروه کر «نامیرا» در دور جدید کنسرت‌های این خواننده نیز حضور خواهد داشت.وی ادامه داد: من بسیار خوشحالم که علیرضا عصار به عنوان یک خواننده متفاوت در عرصه موسیقی پاپ و پویا نیکپور در قالب یک رهبر ارکستر مسلط تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند که از یک گروه کُر واقعی برای حضور در کنسرت استفاده کنند و این تصمیم می تواند مقدمه ای برای جدی گرفتن گروه های کر باشد. گروه کر نامیرا از جمله مجموعه هایی است که اعضای آن سالیان زیادی در کنار هم هستند و زمان اجرای یک قطعه فضا را طوری هدایت می کنند که شما یک صدای برابر و یک دست را در خروجی کار می شنوید.رهبر گروه کر «نامیرا» بیان کرد: گروه ما در کنسرت های گذشته علیرضا عصار در چهار قطعه حضور داشت اما در کنسرت جدید حضور ما در قطعات بیشتری اتفاق می‌افتد و یک سورپرایز ویژه هم برای مخاطبان در نظر گرفته شده که ترجیح می دهم در روز کنسرت از این بخش رونمایی شود.این آهنگساز و خواننده در بخش پایانی صحبت های خود گفت: این برای من باعث افتخار است که در کنار هنرمندانی چون علیرضا عصار و پویا نیکپور حضور دارم و فکر می کنم این حضور مثلث خوبی را تشکیل داده که نشات گرفته از اعتمادی متقابل است و باید روی آن تمرکز ویژه ای داشت. من موسیقی پاپ علیرضا عصار را دوست دارم چون موسیقی‌ای که او کار می کند با موسیقی پاپی که این سال ها می شنوم فاصله دارد.کنسرت موسیقی علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی ماه امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.   

منتظر یک اتفاق ویژه باشید

همزمان با برگزاری دور تازه کنسرت های علیرضا عصار در سالن میلاد نمایشگاه، گروه کُر «نامیرا» مجموعه ارکستر را به رهبری پویا نیکپور همراهی می کند.

فرهاد هراتی رهبر گروه کر «نامیرا» گفت: با توجه به همکاری خوبی که در کنسرت های پیشین علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور داشتیم گروه کر «نامیرا» در دور جدید کنسرت‌های این خواننده نیز حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: من بسیار خوشحالم که علیرضا عصار به عنوان یک خواننده متفاوت در عرصه موسیقی پاپ و پویا نیکپور در قالب یک رهبر ارکستر مسلط تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند که از یک گروه کُر واقعی برای حضور در کنسرت استفاده کنند و این تصمیم می تواند مقدمه ای برای جدی گرفتن گروه های کر باشد. گروه کر نامیرا از جمله مجموعه هایی است که اعضای آن سالیان زیادی در کنار هم هستند و زمان اجرای یک قطعه فضا را طوری هدایت می کنند که شما یک صدای برابر و یک دست را در خروجی کار می شنوید.

رهبر گروه کر «نامیرا» بیان کرد: گروه ما در کنسرت های گذشته علیرضا عصار در چهار قطعه حضور داشت اما در کنسرت جدید حضور ما در قطعات بیشتری اتفاق می‌افتد و یک سورپرایز ویژه هم برای مخاطبان در نظر گرفته شده که ترجیح می دهم در روز کنسرت از این بخش رونمایی شود.

این آهنگساز و خواننده در بخش پایانی صحبت های خود گفت: این برای من باعث افتخار است که در کنار هنرمندانی چون علیرضا عصار و پویا نیکپور حضور دارم و فکر می کنم این حضور مثلث خوبی را تشکیل داده که نشات گرفته از اعتمادی متقابل است و باید روی آن تمرکز ویژه ای داشت. من موسیقی پاپ علیرضا عصار را دوست دارم چون موسیقی‌ای که او کار می کند با موسیقی پاپی که این سال ها می شنوم فاصله دارد.

کنسرت موسیقی علیرضا عصار به رهبری پویا نیکپور روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دی ماه امسال در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی است.

   
علیرضا عصار
همکاری دوباره گروه کر نامیرا با علیرضا عصار
2017 / 12 / 25
Alireza Assar Alireza Assar news آخرین خبر از علیرضا عصار اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد علیرضا عصار خبرای جدید ازعلیرضا عصار درباره علیرضا عصار علیرضا عصار
More