×
×  دانلود مجید خراطها یادداشت مجید خراطها درباره کنسرت جدیدش

یادداشت مجید خراطها درباره کنسرت جدیدش

رو بازی می کنم و هوادارانم واقعی هستند

توقع ندارم در ۵ دقیقه بلیت های کنسرتم تمام شود

گراتومیک - پس از مدت ها کنسرت مجید خراطها در تهران برگزار می شود. این خواننده روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه در سالن ایرانیان روی صحنه می رود.

وی در صفحه مجازی خود علاوه بر اعلام زمان بلیت فروشی کنسرتش گفت: «توقع ندارم توی ۵ دقیقه همه فروش بره چون من رو بازی میکنم و شما واقعی هستید !

میشه همه رو بدیم به یک ارگان و بعد از باز شدن سایت همه سالن رو پر کنیم و بگیم واااای فقط در ۱۰ ثانیه

ولی مزه نمیده

زورم میرسید باز هم رایگانش میکردم اما بلیط ها رو تا جایی که میشد قیمتش رو کاهش دادیم

سالن هم بهترین سالن کشوره از همه جهت

خودمم قول میدم این کنسرت رو هرگز نتونید فراموش کنید».

  

majid kharatha
رو بازی می کنم و هوادارانم واقعی هستندتوقع ندارم در ۵ دقیقه بلیت های کنسرتم تمام شودگراتومیک - پس از مدت ها کنسرت مجید خراطها در تهران برگزار می شود. این خواننده روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه در سالن ایرانیان روی صحنه می رود.وی در صفحه مجازی خود علاوه بر اعلام زمان بلیت فروشی کنسرتش گفت: «توقع ندارم توی ۵ دقیقه همه فروش بره چون من رو بازی میکنم و شما واقعی هستید !میشه همه رو بدیم به یک ارگان و بعد از باز شدن سایت همه سالن رو پر کنیم و بگیم واااای فقط در ۱۰ ثانیهولی مزه نمیدهزورم میرسید باز هم رایگانش میکردم اما بلیط ها رو تا جایی که میشد قیمتش رو کاهش دادیمسالن هم بهترین سالن کشوره از همه جهتخودمم قول میدم این کنسرت رو هرگز نتونید فراموش کنید».  

رو بازی می کنم و هوادارانم واقعی هستند

توقع ندارم در ۵ دقیقه بلیت های کنسرتم تمام شود

گراتومیک - پس از مدت ها کنسرت مجید خراطها در تهران برگزار می شود. این خواننده روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه در سالن ایرانیان روی صحنه می رود.

وی در صفحه مجازی خود علاوه بر اعلام زمان بلیت فروشی کنسرتش گفت: «توقع ندارم توی ۵ دقیقه همه فروش بره چون من رو بازی میکنم و شما واقعی هستید !

میشه همه رو بدیم به یک ارگان و بعد از باز شدن سایت همه سالن رو پر کنیم و بگیم واااای فقط در ۱۰ ثانیه

ولی مزه نمیده

زورم میرسید باز هم رایگانش میکردم اما بلیط ها رو تا جایی که میشد قیمتش رو کاهش دادیم

سالن هم بهترین سالن کشوره از همه جهت

خودمم قول میدم این کنسرت رو هرگز نتونید فراموش کنید».

  
مجید خراطها
یادداشت مجید خراطها درباره کنسرت جدیدش
2018 / 02 / 27
Majid Kharatha majid kharatha news آخرین خبر از مجید خراطها اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مجید خراطها خبرای جدید ازمجید خراطها درباره مجید خراطها مجید خراطها
More