×
×  دانلود بنیامین بهادری نگاهی به کنسرت بنیامین بهادری در شهر اردبیل

نگاهی به کنسرت بنیامین بهادری در شهر اردبیل

بنیامین بهادری پس از یک سال در ایران روی صحنه رفت

با رونمایی از اعضای ارکستر جدید خود

گراتومیکبنیامین بهادری در تاریخ ۱۵ دی طی دو سانس در شهر اردبیل روی صحنه رفت.

بنیامین بهادری که حدود یک سال دور از ایران بود، سرانجام نخستین کنسرت خود را پس از این زمان در شهر اردبیل برگزار کرد.

بنیامین در این کنسرت از اعضای ارکستر جدید خود رونمایی و علی منصوری را به عنوان رهبر ارکستر خود معرفی کرد. علی منصوری (رهبر ارکستر)، استیو آوانسیان (گیتار الکتریک)، محمد موجرلو (گیتار آکوستیک)، مژگان ابوالفتحی (پرکاشن)، امیر علی ماسوریان (گیتار بیس)، نگین پارسا (گیتار الکتریک) و فراز مظفری (درامز) اعضای ارکستر جدید وی را تشکیل می‌دادند.

بنیامین در این کنسرت گلچینی از قطعات محبوب خود را اجرا کرد و به نظر می‌رسد به زودی تور کنسرت‌های خود را در دیگر شهرهای کشور از سر بگیرد.

  

benyamin bahadori
بنیامین بهادری پس از یک سال در ایران روی صحنه رفتبا رونمایی از اعضای ارکستر جدید خودگراتومیک – بنیامین بهادری در تاریخ ۱۵ دی طی دو سانس در شهر اردبیل روی صحنه رفت.بنیامین بهادری که حدود یک سال دور از ایران بود، سرانجام نخستین کنسرت خود را پس از این زمان در شهر اردبیل برگزار کرد.بنیامین در این کنسرت از اعضای ارکستر جدید خود رونمایی و علی منصوری را به عنوان رهبر ارکستر خود معرفی کرد. علی منصوری (رهبر ارکستر)، استیو آوانسیان (گیتار الکتریک)، محمد موجرلو (گیتار آکوستیک)، مژگان ابوالفتحی (پرکاشن)، امیر علی ماسوریان (گیتار بیس)، نگین پارسا (گیتار الکتریک) و فراز مظفری (درامز) اعضای ارکستر جدید وی را تشکیل می‌دادند.بنیامین در این کنسرت گلچینی از قطعات محبوب خود را اجرا کرد و به نظر می‌رسد به زودی تور کنسرت‌های خود را در دیگر شهرهای کشور از سر بگیرد.  

بنیامین بهادری پس از یک سال در ایران روی صحنه رفت

با رونمایی از اعضای ارکستر جدید خود

گراتومیکبنیامین بهادری در تاریخ ۱۵ دی طی دو سانس در شهر اردبیل روی صحنه رفت.

بنیامین بهادری که حدود یک سال دور از ایران بود، سرانجام نخستین کنسرت خود را پس از این زمان در شهر اردبیل برگزار کرد.

بنیامین در این کنسرت از اعضای ارکستر جدید خود رونمایی و علی منصوری را به عنوان رهبر ارکستر خود معرفی کرد. علی منصوری (رهبر ارکستر)، استیو آوانسیان (گیتار الکتریک)، محمد موجرلو (گیتار آکوستیک)، مژگان ابوالفتحی (پرکاشن)، امیر علی ماسوریان (گیتار بیس)، نگین پارسا (گیتار الکتریک) و فراز مظفری (درامز) اعضای ارکستر جدید وی را تشکیل می‌دادند.

بنیامین در این کنسرت گلچینی از قطعات محبوب خود را اجرا کرد و به نظر می‌رسد به زودی تور کنسرت‌های خود را در دیگر شهرهای کشور از سر بگیرد.

  
بنیامین بهادری
نگاهی به کنسرت بنیامین بهادری در شهر اردبیل
2018 / 01 / 09
Benyamin Bahadori benyamin bahadori news آخرین خبر از بنیامین بهادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بنیامین بهادری خبر جدید در مورد بنیامین بهادری خبرای جدید ازبنیامین بهادری درباره بنیامین بهادری
More