×
×  دانلود رضا صادقی یادداشت رضا صادقی برای محرم و عاشورا

یادداشت رضا صادقی برای محرم و عاشورا

امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم

پست جدید رضا صادقی برای محرم

گراتومیک - رضا صادقی خواننده پر طرفدار کشورمان، متنی را به مناسبت عاشورا و محرم در اینستاگرام خود منتشر کرده است که در ادامه میخوانید.

رضا صادقی:امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم. او در طول ۵۷ سال چهره ی نجیب زاده ای را به نمایش گذاشت که در آن خبری از جنگ طلبی نیست.

تا آخر برای حفظ جان خلیفه سوم تلاش کرد.

در ماجرای صلح امام حسن با معاویه با برادرش همراهی کرد. و ده سال بعد از برادرش همچنان به پیمان صلح وفادار ماند.

در ماجرای دفن برادرش به خاطر آن که درگیری شدت نگیرد به دفن برادرش حسن در بقیع رضایت داد.

در ماجرای فشار یزید برای بیعت برای جلوگیری از جنگ در مکه از این شهر خارج شد.

در آخرین مذاکرات با سپاه یزید به آنها پیشنهاد داد که اگر با رفتنش به کوفه و برگشتنش به مدینه مخالفند بگذارند به مکان سومی برود تا جنگ سر نگیرد.

و در یک کلام حسین نه یک شورشی انقلابی بلکه نجیب زاده ای بود که به حرمت آزادگی تن به بیعت اجباری و ذلت بار نداد.

عاشورا روز به خاک وخون کشیدن نجیب زاده ای بود که مرامش آزادگی بود.

  

Reza Sadeghi
امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیمپست جدید رضا صادقی برای محرمگراتومیک - رضا صادقی خواننده پر طرفدار کشورمان، متنی را به مناسبت عاشورا و محرم در اینستاگرام خود منتشر کرده است که در ادامه میخوانید.رضا صادقی:امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم. او در طول ۵۷ سال چهره ی نجیب زاده ای را به نمایش گذاشت که در آن خبری از جنگ طلبی نیست.تا آخر برای حفظ جان خلیفه سوم تلاش کرد.در ماجرای صلح امام حسن با معاویه با برادرش همراهی کرد. و ده سال بعد از برادرش همچنان به پیمان صلح وفادار ماند.در ماجرای دفن برادرش به خاطر آن که درگیری شدت نگیرد به دفن برادرش حسن در بقیع رضایت داد.در ماجرای فشار یزید برای بیعت برای جلوگیری از جنگ در مکه از این شهر خارج شد.در آخرین مذاکرات با سپاه یزید به آنها پیشنهاد داد که اگر با رفتنش به کوفه و برگشتنش به مدینه مخالفند بگذارند به مکان سومی برود تا جنگ سر نگیرد.و در یک کلام حسین نه یک شورشی انقلابی بلکه نجیب زاده ای بود که به حرمت آزادگی تن به بیعت اجباری و ذلت بار نداد.عاشورا روز به خاک وخون کشیدن نجیب زاده ای بود که مرامش آزادگی بود.  

امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم

پست جدید رضا صادقی برای محرم

گراتومیک - رضا صادقی خواننده پر طرفدار کشورمان، متنی را به مناسبت عاشورا و محرم در اینستاگرام خود منتشر کرده است که در ادامه میخوانید.

رضا صادقی:امام حسین را در سه ماه آخر زندگیش نباید خلاصه کنیم. او در طول ۵۷ سال چهره ی نجیب زاده ای را به نمایش گذاشت که در آن خبری از جنگ طلبی نیست.

تا آخر برای حفظ جان خلیفه سوم تلاش کرد.

در ماجرای صلح امام حسن با معاویه با برادرش همراهی کرد. و ده سال بعد از برادرش همچنان به پیمان صلح وفادار ماند.

در ماجرای دفن برادرش به خاطر آن که درگیری شدت نگیرد به دفن برادرش حسن در بقیع رضایت داد.

در ماجرای فشار یزید برای بیعت برای جلوگیری از جنگ در مکه از این شهر خارج شد.

در آخرین مذاکرات با سپاه یزید به آنها پیشنهاد داد که اگر با رفتنش به کوفه و برگشتنش به مدینه مخالفند بگذارند به مکان سومی برود تا جنگ سر نگیرد.

و در یک کلام حسین نه یک شورشی انقلابی بلکه نجیب زاده ای بود که به حرمت آزادگی تن به بیعت اجباری و ذلت بار نداد.

عاشورا روز به خاک وخون کشیدن نجیب زاده ای بود که مرامش آزادگی بود.

  
رضا صادقی
یادداشت رضا صادقی برای محرم و عاشورا
2018 / 09 / 20
Reza Sadeghi reza sadeghi news آخرین خبر از رضا صادقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رضا صادقی خبرای جدید ازرضا صادقی درباره رضا صادقی رضا صادقی
More