×
×  دانلود محمدرضا شجریان شایعه دوباره درگذشت محمدرضا شجریان

شایعه دوباره درگذشت محمدرضا شجریان

تکذیب خبر درگذشت محمدرضا شجریان

همایون شجریان: پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنند

گراتومیک - پس از انتشار خبر درگذشت «محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران در برخی رسانه ها، همایون شجریان با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش این شایعه را تکذیب کرد.

همایون شجریان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«امشب همزمان با فوتبال ایران و اسپانیا باز هم شایعه ای بی اساس مردم عزیز را دل نگران کرد. دوستان گرامی خداروشکر که پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنند. خدمت عزیزان یادآوری می کنم که هر گونه خبر در مورد حال و احوال ایشان را اینجا با شما در میان خواهم گذاشت. تکرار این شایعات که هدف از به راه انداختن هر ازگاه آن مشخص و معلوم است جز آب درهاون کوبیدن نیست. با ارزوی سلامتی و روزهای شاد و پر امید برای شما عزیزان.»

   

Mohammadreza Shajarian
تکذیب خبر درگذشت محمدرضا شجریانهمایون شجریان: پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنندگراتومیک - پس از انتشار خبر درگذشت «محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران در برخی رسانه ها، همایون شجریان با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش این شایعه را تکذیب کرد.همایون شجریان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:«امشب همزمان با فوتبال ایران و اسپانیا باز هم شایعه ای بی اساس مردم عزیز را دل نگران کرد. دوستان گرامی خداروشکر که پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنند. خدمت عزیزان یادآوری می کنم که هر گونه خبر در مورد حال و احوال ایشان را اینجا با شما در میان خواهم گذاشت. تکرار این شایعات که هدف از به راه انداختن هر ازگاه آن مشخص و معلوم است جز آب درهاون کوبیدن نیست. با ارزوی سلامتی و روزهای شاد و پر امید برای شما عزیزان.»   

تکذیب خبر درگذشت محمدرضا شجریان

همایون شجریان: پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنند

گراتومیک - پس از انتشار خبر درگذشت «محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران در برخی رسانه ها، همایون شجریان با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش این شایعه را تکذیب کرد.

همایون شجریان با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«امشب همزمان با فوتبال ایران و اسپانیا باز هم شایعه ای بی اساس مردم عزیز را دل نگران کرد. دوستان گرامی خداروشکر که پدر حالشان خوب است و بازی های فوتبال را در منزل دنبال میکنند. خدمت عزیزان یادآوری می کنم که هر گونه خبر در مورد حال و احوال ایشان را اینجا با شما در میان خواهم گذاشت. تکرار این شایعات که هدف از به راه انداختن هر ازگاه آن مشخص و معلوم است جز آب درهاون کوبیدن نیست. با ارزوی سلامتی و روزهای شاد و پر امید برای شما عزیزان.»

   
محمدرضا شجریان
شایعه دوباره درگذشت محمدرضا شجریان
2018 / 06 / 21
Mohammadreza Shajarian Mohammadreza Shajarian news آخرین خبر از محمدرضا شجریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محمدرضا شجریان خبرای جدید ازمحمدرضا شجریان درباره محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان
More