×
×  دانلود خوانندگی سیامک عباسی ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی امین قباد و گرشاد قباد

ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی امین قباد و گرشاد قباد

بیستون میزبان ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی، امین قباد و گرشاد قباد شد

ورکشاپ خوانندگی آموزشگاه موسیقی بیستون با حضور چهره‌های نام آشنای موسیقی پاپ کشور برگزار شد.

گراتومیک - روز دوشنبه مورخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و نود هفت ورکشاپ خوانندگی آموزشگاه بیستون با حضور گرشا قباد، امین قباد، سیامک عباسی، محمدرضا عیوضی، مهیار رضوان، بابک صحرایی، ساناز کاشمری، شهرزاد بیژن، سروش عادل نژاد و میثم یوسفی برگزار شد.

در این کلاس هنرجویان یک به یک به اجرای موسیقی پرداختند و نکات مهمی از طرف اساتید به ایشان منتقل شد. در بخش دوم کلاس نیز اساتید مهمان این کلاس به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال همه هنرجویان قرار گرفت.

    

siamak abbasi
بیستون میزبان ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی، امین قباد و گرشاد قباد شدورکشاپ خوانندگی آموزشگاه موسیقی بیستون با حضور چهره‌های نام آشنای موسیقی پاپ کشور برگزار شد.گراتومیک - روز دوشنبه مورخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و نود هفت ورکشاپ خوانندگی آموزشگاه بیستون با حضور گرشا قباد، امین قباد، سیامک عباسی، محمدرضا عیوضی، مهیار رضوان، بابک صحرایی، ساناز کاشمری، شهرزاد بیژن، سروش عادل نژاد و میثم یوسفی برگزار شد.در این کلاس هنرجویان یک به یک به اجرای موسیقی پرداختند و نکات مهمی از طرف اساتید به ایشان منتقل شد. در بخش دوم کلاس نیز اساتید مهمان این کلاس به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال همه هنرجویان قرار گرفت.    

بیستون میزبان ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی، امین قباد و گرشاد قباد شد

ورکشاپ خوانندگی آموزشگاه موسیقی بیستون با حضور چهره‌های نام آشنای موسیقی پاپ کشور برگزار شد.

گراتومیک - روز دوشنبه مورخ بیستم اسفند ماه هزار و سیصد و نود هفت ورکشاپ خوانندگی آموزشگاه بیستون با حضور گرشا قباد، امین قباد، سیامک عباسی، محمدرضا عیوضی، مهیار رضوان، بابک صحرایی، ساناز کاشمری، شهرزاد بیژن، سروش عادل نژاد و میثم یوسفی برگزار شد.

در این کلاس هنرجویان یک به یک به اجرای موسیقی پرداختند و نکات مهمی از طرف اساتید به ایشان منتقل شد. در بخش دوم کلاس نیز اساتید مهمان این کلاس به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال همه هنرجویان قرار گرفت.

    
خوانندگی سیامک عباسی
ورکشاپ خوانندگی سیامک عباسی امین قباد و گرشاد قباد
2019 / 03 / 15
Siamak Abbasi siamak abbasi news آخرین خبر از خوانندگی سیامک عباسی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد خوانندگی سیامک عباسی خبرای جدید ازخوانندگی سیامک عباسی خوانندگی سیامک عباسی درباره خوانندگی سیامک عباسی
More