×
×  دانلود بنیامین بهادری پست معنادار بنیامین بهادری پس از وقوع زلزله

پست معنادار بنیامین بهادری پس از وقوع زلزله

سگ شرف داره به بعضی آدما

وحید بهادری معروف به بنیامین متولد 1361 در تهران، آهنگساز، خواننده، هنرپیشه و ترانه سرای ایرانی موسیقی پاپ است.

پس از وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، هنرمندان و مردم کشورمان واکنش های متفاوتی به این اتفاق ناگوار نشان دادند. اکثر هنرمندان سعی کردند شماره حساب هایی را به مردم معرفی کنند و کمک های نقدی و غیر نقدی را به مردم زلزله زده برسانند. اما در این بین واکنش بنیامین بهادری کمی عجیب به نظر میرسید، او پستی را در صفحه ی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

بنیامین بهادری:

«پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب كهف روزى چند

پى نيكان گرفت و مردم شد

# سگ هاى زنده ياب، در حادثه زلزله غرب ايران جان چندين انسان شريف رو نجات دادند

#سگ_شرف_داره_به_بعضى_آدما»

 

benyamin bahadori
سگ شرف داره به بعضی آدماوحید بهادری معروف به بنیامین متولد 1361 در تهران، آهنگساز، خواننده، هنرپیشه و ترانه سرای ایرانی موسیقی پاپ است.پس از وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، هنرمندان و مردم کشورمان واکنش های متفاوتی به این اتفاق ناگوار نشان دادند. اکثر هنرمندان سعی کردند شماره حساب هایی را به مردم معرفی کنند و کمک های نقدی و غیر نقدی را به مردم زلزله زده برسانند. اما در این بین واکنش بنیامین بهادری کمی عجیب به نظر میرسید، او پستی را در صفحه ی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:بنیامین بهادری:«پسر نوح با بدان بنشستخاندان نبوتش گم شدسگ اصحاب كهف روزى چندپى نيكان گرفت و مردم شد# سگ هاى زنده ياب، در حادثه زلزله غرب ايران جان چندين انسان شريف رو نجات دادند#سگ_شرف_داره_به_بعضى_آدما» 

سگ شرف داره به بعضی آدما

وحید بهادری معروف به بنیامین متولد 1361 در تهران، آهنگساز، خواننده، هنرپیشه و ترانه سرای ایرانی موسیقی پاپ است.

پس از وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، هنرمندان و مردم کشورمان واکنش های متفاوتی به این اتفاق ناگوار نشان دادند. اکثر هنرمندان سعی کردند شماره حساب هایی را به مردم معرفی کنند و کمک های نقدی و غیر نقدی را به مردم زلزله زده برسانند. اما در این بین واکنش بنیامین بهادری کمی عجیب به نظر میرسید، او پستی را در صفحه ی اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

بنیامین بهادری:

«پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب كهف روزى چند

پى نيكان گرفت و مردم شد

# سگ هاى زنده ياب، در حادثه زلزله غرب ايران جان چندين انسان شريف رو نجات دادند

#سگ_شرف_داره_به_بعضى_آدما»

 
بنیامین بهادری
پست معنادار بنیامین بهادری پس از وقوع زلزله
2017 / 11 / 19
Benyamin Bahadori benyamin bahadori news آخرین خبر از بنیامین بهادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بنیامین بهادری خبر جدید در مورد بنیامین بهادری خبرای جدید ازبنیامین بهادری درباره بنیامین بهادری
More