×
×  دانلود آهنگ حمید هیراد شکایت از حمید هیراد

شکایت از حمید هیراد

نه به سرقت ادبی

بیانیه جمعی از ترانه سرایان کشورمان در اعتراض به سرقت ادبی  حمید هیراد؛ سکوت نخواهیم کرد

متن این بیانیه

در کشور ما، احترام به حق مالکیت اثار هنری امری‌ست فراموش شده و درین میان، شاعران بسیاری نیز قربانی آن شده‌اند. از سویی عدم واکنش صنفی نیز به وخیم تر شدن این ناهنجاری انجامیده است. یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد، صیانت از آثار ادبی‌ست. طبیعتا زمانی ‌که این مسئولیت پذیری در قبال آثار کسانی چون مولانا و شهریار تبریزی و سیمین بهبهانی وجود نداشته باشد، شعر و ترانه‌ی امروز نیز از گزند دستبرد نوآمدگان در امان نخواهد ماند.ما جمعی از شاعران و ترانه‌سرایان ضمن ناپسند دانستن سرقت ادبی و محکوم کردن آن، موارد زیر را که توسط حمید هیراد خواننده صورت گرفته‌است ناشایست دانسته و خواستار رسيدگي مراجع ذيربط در جهت احقاق حقوق از دست رفته صاحبان آثار هستيم

۱. استفاده اثر بدون کسب مجوز از صاحب اثر

۲. ضایع کردن حقوق مادی_معنوی شاعران و ترانه‌سرایان

۳. جعل نام و دستبرد در متن بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر

۴. تلفیق ابیاتی از شعرای مختلف بدون کسب اجازه و ثبت تمامیت این کلاژ به نام حمید هیراد در پوستر و صفحه شخصی وی.

۵. هتاكي و طرح داعیه‌ی شکایت از منتقدان و افرادی که در جهت تنویر افکار عمومی اقدام کرده‌اند

۶. اهانت‌های زننده‌ی مدیر برنامه‌های حمید هیراد به منتقدان و کاربرد عبارات سگ‌های هار و گرسنه در مورد منتقدان!

 

در پایان ضمن پای‌فشاری بر مصالح صنفی خویش اعلام‌ می‌داریم که تا احقاق حق یک‌یک شعرایی که به دلیل نداشتن رسانه‌ای رسا، از گفتار وا مانده‌اند، از کار نخواهیم ماند.و اما روی اصلی این پیکان به سمت تهیه‌کنندگان این دست آثار است که بدون توجه به حقوق پایمال‌شده، تنها به فکر تهیه‌ی آثاری سودآور بدون منفعت ملی و ارتقای فرهنگی می‌باشند. بی شک این بنگاه‌های اقتصادی نیز باید پاسخگوی مطالبات برحق صنف شاعران و ترانه‌سرایان باشند و در صورت عدم توجه به مطالبات مذکور، با برخوردهای وسيع‌تر صنفي و دیگر اقدامات قضایی مواجه خواهند شد.

بخشی از امضا کنندگان

علی آذر -  اکبر آزاد  - روزبه آزادی -  محسن انشایی  - علی ایلیا - مهدی ایوبی - سارا بالو - علیرضا بدیع - روزبه بمانی - محمدعلی بهمنی - سعید بیابانکی - امیر پیرنهان - پریا تفنگ‌ساز - امیر توده فلاح - کمال حسینیان - سعید دبیری الهام دیداریان - رویا دیژن - ایرج زبردست - سیامک عباسی - صابر ساده - هما سعادت - امید صباغ نو - آریا صلاحی - حمیدرضا صمدی - حامد صوفی‌پور - آبا عابدین - ایمان عباس پی - حامد عسکری - اصغر علی کرمی - حسن علیشیری - حسین غیاثی - علی فردوسی - صابر قدیمی - اکبر قنبرزاده - نیلوفر لاری پور - امیرحسین مدر

Hamid Hiraad
نه به سرقت ادبیبیانیه جمعی از ترانه سرایان کشورمان در اعتراض به سرقت ادبی  حمید هیراد؛ سکوت نخواهیم کردمتن این بیانیهدر کشور ما، احترام به حق مالکیت اثار هنری امری‌ست فراموش شده و درین میان، شاعران بسیاری نیز قربانی آن شده‌اند. از سویی عدم واکنش صنفی نیز به وخیم تر شدن این ناهنجاری انجامیده است. یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد، صیانت از آثار ادبی‌ست. طبیعتا زمانی ‌که این مسئولیت پذیری در قبال آثار کسانی چون مولانا و شهریار تبریزی و سیمین بهبهانی وجود نداشته باشد، شعر و ترانه‌ی امروز نیز از گزند دستبرد نوآمدگان در امان نخواهد ماند.ما جمعی از شاعران و ترانه‌سرایان ضمن ناپسند دانستن سرقت ادبی و محکوم کردن آن، موارد زیر را که توسط حمید هیراد خواننده صورت گرفته‌است ناشایست دانسته و خواستار رسيدگي مراجع ذيربط در جهت احقاق حقوق از دست رفته صاحبان آثار هستيم۱. استفاده اثر بدون کسب مجوز از صاحب اثر۲. ضایع کردن حقوق مادی_معنوی شاعران و ترانه‌سرایان۳. جعل نام و دستبرد در متن بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر۴. تلفیق ابیاتی از شعرای مختلف بدون کسب اجازه و ثبت تمامیت این کلاژ به نام حمید هیراد در پوستر و صفحه شخصی وی.۵. هتاكي و طرح داعیه‌ی شکایت از منتقدان و افرادی که در جهت تنویر افکار عمومی اقدام کرده‌اند۶. اهانت‌های زننده‌ی مدیر برنامه‌های حمید هیراد به منتقدان و کاربرد عبارات سگ‌های هار و گرسنه در مورد منتقدان! در پایان ضمن پای‌فشاری بر مصالح صنفی خویش اعلام‌ می‌داریم که تا احقاق حق یک‌یک شعرایی که به دلیل نداشتن رسانه‌ای رسا، از گفتار وا مانده‌اند، از کار نخواهیم ماند.و اما روی اصلی این پیکان به سمت تهیه‌کنندگان این دست آثار است که بدون توجه به حقوق پایمال‌شده، تنها به فکر تهیه‌ی آثاری سودآور بدون منفعت ملی و ارتقای فرهنگی می‌باشند. بی شک این بنگاه‌های اقتصادی نیز باید پاسخگوی مطالبات برحق صنف شاعران و ترانه‌سرایان باشند و در صورت عدم توجه به مطالبات مذکور، با برخوردهای وسيع‌تر صنفي و دیگر اقدامات قضایی مواجه خواهند شد.بخشی از امضا کنندگانعلی آذر -  اکبر آزاد  - روزبه آزادی -  محسن انشایی  - علی ایلیا - مهدی ایوبی - سارا بالو - علیرضا بدیع - روزبه بمانی - محمدعلی بهمنی - سعید بیابانکی - امیر پیرنهان - پریا تفنگ‌ساز - امیر توده فلاح - کمال حسینیان - سعید دبیری الهام دیداریان - رویا دیژن - ایرج زبردست - سیامک عباسی - صابر ساده - هما سعادت - امید صباغ نو - آریا صلاحی - حمیدرضا صمدی - حامد صوفی‌پور - آبا عابدین - ایمان عباس پی - حامد عسکری - اصغر علی کرمی - حسن علیشیری - حسین غیاثی - علی فردوسی - صابر قدیمی - اکبر قنبرزاده - نیلوفر لاری پور - امیرحسین مدر

نه به سرقت ادبی

بیانیه جمعی از ترانه سرایان کشورمان در اعتراض به سرقت ادبی  حمید هیراد؛ سکوت نخواهیم کرد

متن این بیانیه

در کشور ما، احترام به حق مالکیت اثار هنری امری‌ست فراموش شده و درین میان، شاعران بسیاری نیز قربانی آن شده‌اند. از سویی عدم واکنش صنفی نیز به وخیم تر شدن این ناهنجاری انجامیده است. یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد، صیانت از آثار ادبی‌ست. طبیعتا زمانی ‌که این مسئولیت پذیری در قبال آثار کسانی چون مولانا و شهریار تبریزی و سیمین بهبهانی وجود نداشته باشد، شعر و ترانه‌ی امروز نیز از گزند دستبرد نوآمدگان در امان نخواهد ماند.ما جمعی از شاعران و ترانه‌سرایان ضمن ناپسند دانستن سرقت ادبی و محکوم کردن آن، موارد زیر را که توسط حمید هیراد خواننده صورت گرفته‌است ناشایست دانسته و خواستار رسيدگي مراجع ذيربط در جهت احقاق حقوق از دست رفته صاحبان آثار هستيم

۱. استفاده اثر بدون کسب مجوز از صاحب اثر

۲. ضایع کردن حقوق مادی_معنوی شاعران و ترانه‌سرایان

۳. جعل نام و دستبرد در متن بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر

۴. تلفیق ابیاتی از شعرای مختلف بدون کسب اجازه و ثبت تمامیت این کلاژ به نام حمید هیراد در پوستر و صفحه شخصی وی.

۵. هتاكي و طرح داعیه‌ی شکایت از منتقدان و افرادی که در جهت تنویر افکار عمومی اقدام کرده‌اند

۶. اهانت‌های زننده‌ی مدیر برنامه‌های حمید هیراد به منتقدان و کاربرد عبارات سگ‌های هار و گرسنه در مورد منتقدان!

 

در پایان ضمن پای‌فشاری بر مصالح صنفی خویش اعلام‌ می‌داریم که تا احقاق حق یک‌یک شعرایی که به دلیل نداشتن رسانه‌ای رسا، از گفتار وا مانده‌اند، از کار نخواهیم ماند.و اما روی اصلی این پیکان به سمت تهیه‌کنندگان این دست آثار است که بدون توجه به حقوق پایمال‌شده، تنها به فکر تهیه‌ی آثاری سودآور بدون منفعت ملی و ارتقای فرهنگی می‌باشند. بی شک این بنگاه‌های اقتصادی نیز باید پاسخگوی مطالبات برحق صنف شاعران و ترانه‌سرایان باشند و در صورت عدم توجه به مطالبات مذکور، با برخوردهای وسيع‌تر صنفي و دیگر اقدامات قضایی مواجه خواهند شد.

بخشی از امضا کنندگان

علی آذر -  اکبر آزاد  - روزبه آزادی -  محسن انشایی  - علی ایلیا - مهدی ایوبی - سارا بالو - علیرضا بدیع - روزبه بمانی - محمدعلی بهمنی - سعید بیابانکی - امیر پیرنهان - پریا تفنگ‌ساز - امیر توده فلاح - کمال حسینیان - سعید دبیری الهام دیداریان - رویا دیژن - ایرج زبردست - سیامک عباسی - صابر ساده - هما سعادت - امید صباغ نو - آریا صلاحی - حمیدرضا صمدی - حامد صوفی‌پور - آبا عابدین - ایمان عباس پی - حامد عسکری - اصغر علی کرمی - حسن علیشیری - حسین غیاثی - علی فردوسی - صابر قدیمی - اکبر قنبرزاده - نیلوفر لاری پور - امیرحسین مدر

حمید هیراد
شکایت از حمید هیراد
2018 / 03 / 29
دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید حمید هیراد دانلود آهنگ حمید هیراد به نام شکایت از حمید هیراد به همراه متن دانلود آهنگ حمید هیراد به نام نه به سرقت ادبی به همراه متن دانلود آهنگ شکایت از حمید هیراد از حمید هیراد دانلود آهنگ نه به سرقت ادبی از حمید هیراد دانلود آهنگ های حمید هیراد
More