×
×  دانلود مهدی یراحی و حمید عسگری وضعیت ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری

وضعیت ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری

توضیحات مدیر کل دفتر موسیقی درباره تعلیق فعالیت های گروه حمید عسکری

علی ترابی: در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و می‌کنیم

گراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجر توضیحاتی را درباره حواشی و شایعه ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری ارائه داد.

علی ترابی درباره روند اعلام ممنوع الکاری دو خواننده پاپ گفت: «در این قبیل مواقع ما همیشه از دو طرف مورد سوال هستیم. دوستانی واکنش نشان می دهند که چرا دفتر موسیقی در این باره هیچ واکنشی نشان نداده است و برخی نیز به موضع ما نقد دارند. تاکید می کنم که تصمیم گیری های دفتر موسیقی هرگز تحت فشار این دو دسته هرگز اتفاق نمی افتد ولی به هر حال ما هم باید به نوعی پاسخگو باشیم.»

ترابی افزود: «اولا که این دو مورد به شدت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. حتی درباره خواننده ای که متهم به اجرای پلی بک بود، ما چیزی حدود دوماه تحقیق کردیم و بعد از قطعیت تحقیقات نظر نهایی را منتشر کردیم. درباره ماجرای آقای حمید عسکری باید بگویم که ناظر دفتر موسیقی در سالن بود و این ماجرا همان لحظه منتقل شد و سپس فیلم هایی هم که منتشر شد، باعث شد موضوع علنی شود.»

مدیر کل دفتر موسیقی درباره نوع واکنش این مرکز در موارد مشابه و انتشار بیانیه ممنوع الکاری نیز گفت: «ما در بسیاری از مواقع که مشکلاتی این چنینی بوجود آمده، هرگز موضوع را رسانه ای نکرده و نمی کنیم و با صحبت و مشاوره درتلاشیم که مشکلی برای هنرمندان بوجود نیاید. ولی در برخی مواقع که اذهان عمومی بابت یک ماجرا به طرز گسترده ای مطلع می شوند، دفتر موسیقی باید واکنش مشخصی داشته باشد. در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و میکنیم.»

وی درباره توقعاتی که از این مرکز درباره سیستم هدایتگری بجای ممنوع الکاری در اذهان عمومی وجود دارد نیز گفت:«اولین و اصلی ترین رویه دفتر موسیقی وزارت ارشاد سیستم هدایتگری است و اینکه مشکلات با صحبت طرفین و بدون رسانه ای کردن حل شوند. این سیستم مسالمت آمیز که به دور از اقدامات تهدیدی و تنبیهی ست، عموما جواب داده ولی در برخی مواقع به هر حال بایستی موضع مشخص دفتر موسیقی نیز اعلام شود تا شبهه ای بوجود نیاید. اما باید بگویم در مورد کنسرت آقای حمید عسگری صد درصد به قطعیت رسیدیم به طوری که حتی نیازی به فیلم نبود بنابراین خیلی هم قشنگ نیست که بخواهیم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، کارمان را توجیه کنیم..»

  

Mehdi Yarahi
توضیحات مدیر کل دفتر موسیقی درباره تعلیق فعالیت های گروه حمید عسکریعلی ترابی: در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و می‌کنیمگراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجر توضیحاتی را درباره حواشی و شایعه ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری ارائه داد.علی ترابی درباره روند اعلام ممنوع الکاری دو خواننده پاپ گفت: «در این قبیل مواقع ما همیشه از دو طرف مورد سوال هستیم. دوستانی واکنش نشان می دهند که چرا دفتر موسیقی در این باره هیچ واکنشی نشان نداده است و برخی نیز به موضع ما نقد دارند. تاکید می کنم که تصمیم گیری های دفتر موسیقی هرگز تحت فشار این دو دسته هرگز اتفاق نمی افتد ولی به هر حال ما هم باید به نوعی پاسخگو باشیم.»ترابی افزود: «اولا که این دو مورد به شدت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. حتی درباره خواننده ای که متهم به اجرای پلی بک بود، ما چیزی حدود دوماه تحقیق کردیم و بعد از قطعیت تحقیقات نظر نهایی را منتشر کردیم. درباره ماجرای آقای حمید عسکری باید بگویم که ناظر دفتر موسیقی در سالن بود و این ماجرا همان لحظه منتقل شد و سپس فیلم هایی هم که منتشر شد، باعث شد موضوع علنی شود.»مدیر کل دفتر موسیقی درباره نوع واکنش این مرکز در موارد مشابه و انتشار بیانیه ممنوع الکاری نیز گفت: «ما در بسیاری از مواقع که مشکلاتی این چنینی بوجود آمده، هرگز موضوع را رسانه ای نکرده و نمی کنیم و با صحبت و مشاوره درتلاشیم که مشکلی برای هنرمندان بوجود نیاید. ولی در برخی مواقع که اذهان عمومی بابت یک ماجرا به طرز گسترده ای مطلع می شوند، دفتر موسیقی باید واکنش مشخصی داشته باشد. در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و میکنیم.»وی درباره توقعاتی که از این مرکز درباره سیستم هدایتگری بجای ممنوع الکاری در اذهان عمومی وجود دارد نیز گفت:«اولین و اصلی ترین رویه دفتر موسیقی وزارت ارشاد سیستم هدایتگری است و اینکه مشکلات با صحبت طرفین و بدون رسانه ای کردن حل شوند. این سیستم مسالمت آمیز که به دور از اقدامات تهدیدی و تنبیهی ست، عموما جواب داده ولی در برخی مواقع به هر حال بایستی موضع مشخص دفتر موسیقی نیز اعلام شود تا شبهه ای بوجود نیاید. اما باید بگویم در مورد کنسرت آقای حمید عسگری صد درصد به قطعیت رسیدیم به طوری که حتی نیازی به فیلم نبود بنابراین خیلی هم قشنگ نیست که بخواهیم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، کارمان را توجیه کنیم..»  

توضیحات مدیر کل دفتر موسیقی درباره تعلیق فعالیت های گروه حمید عسکری

علی ترابی: در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و می‌کنیم

گراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجر توضیحاتی را درباره حواشی و شایعه ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری ارائه داد.

علی ترابی درباره روند اعلام ممنوع الکاری دو خواننده پاپ گفت: «در این قبیل مواقع ما همیشه از دو طرف مورد سوال هستیم. دوستانی واکنش نشان می دهند که چرا دفتر موسیقی در این باره هیچ واکنشی نشان نداده است و برخی نیز به موضع ما نقد دارند. تاکید می کنم که تصمیم گیری های دفتر موسیقی هرگز تحت فشار این دو دسته هرگز اتفاق نمی افتد ولی به هر حال ما هم باید به نوعی پاسخگو باشیم.»

ترابی افزود: «اولا که این دو مورد به شدت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. حتی درباره خواننده ای که متهم به اجرای پلی بک بود، ما چیزی حدود دوماه تحقیق کردیم و بعد از قطعیت تحقیقات نظر نهایی را منتشر کردیم. درباره ماجرای آقای حمید عسکری باید بگویم که ناظر دفتر موسیقی در سالن بود و این ماجرا همان لحظه منتقل شد و سپس فیلم هایی هم که منتشر شد، باعث شد موضوع علنی شود.»

مدیر کل دفتر موسیقی درباره نوع واکنش این مرکز در موارد مشابه و انتشار بیانیه ممنوع الکاری نیز گفت: «ما در بسیاری از مواقع که مشکلاتی این چنینی بوجود آمده، هرگز موضوع را رسانه ای نکرده و نمی کنیم و با صحبت و مشاوره درتلاشیم که مشکلی برای هنرمندان بوجود نیاید. ولی در برخی مواقع که اذهان عمومی بابت یک ماجرا به طرز گسترده ای مطلع می شوند، دفتر موسیقی باید واکنش مشخصی داشته باشد. در بسیاری مواقع با صحبت کردن مشکلات را حل کرده و میکنیم.»

وی درباره توقعاتی که از این مرکز درباره سیستم هدایتگری بجای ممنوع الکاری در اذهان عمومی وجود دارد نیز گفت:«اولین و اصلی ترین رویه دفتر موسیقی وزارت ارشاد سیستم هدایتگری است و اینکه مشکلات با صحبت طرفین و بدون رسانه ای کردن حل شوند. این سیستم مسالمت آمیز که به دور از اقدامات تهدیدی و تنبیهی ست، عموما جواب داده ولی در برخی مواقع به هر حال بایستی موضع مشخص دفتر موسیقی نیز اعلام شود تا شبهه ای بوجود نیاید. اما باید بگویم در مورد کنسرت آقای حمید عسگری صد درصد به قطعیت رسیدیم به طوری که حتی نیازی به فیلم نبود بنابراین خیلی هم قشنگ نیست که بخواهیم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای، کارمان را توجیه کنیم..»

  
مهدی یراحی و حمید عسگری
وضعیت ممنوع الکاری مهدی یراحی و حمید عسگری
2019 / 02 / 04
Mehdi Yarahi Mehdi Yarahi news آخرین خبر از مهدی یراحی و حمید عسگری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مهدی یراحی و حمید عسگری خبرای جدید ازمهدی یراحی و حمید عسگری درباره مهدی یراحی و حمید عسگری مهدی یراحی و حمید عسگری
More