×
×  دانلود محسن شريفيان اجرای محسن و لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیا

اجرای محسن و لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیا

با اجرای لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیا

ساز اهدايى محسن شريفيان به موزه‌ نى انبان رونمايى شد

گراتومیک - در آستانه روز جهانى نى انبان از ساز اهدايى محسن شريفيان به موزه نى انبان شهر اورنسه اسپانیا رونمايى شد.

در اين مراسم که با حضور رسانه‌‌هاى اسپانيایی و اساتید کالج موسیقی و‌ متولیان فرهنگی شهر برگزار شد، نى انبان ايرانى به عنوان يكى از اصیل ترین و قدیمی ترین نوع ساز نی انبان در جهان معرفى شد. این مرکز شناسنامه ساز و‌ بروشورى سه زبانه به زبانهای گالیسیایی، اسپانیایی و انگلیسی نيز منتشر کرد که در اختیار حاضران قرار گرفت.

در پايان، ليانا شريفیان با اجرای قطعاتی به معرفی بیشتر این ساز پرداخت.

محسن شریفیان همچنین افزود: «پس از دو کنسرت موفق اسکاتلند و لندن، به دوفستیوال مهم دیگر در انگلستان و اسکاتلند دعوت شده‌ایم. این جشنواره‌ها می توانن اتفاقات خوبی باشند برای معرفی نی انبان در انگلیس و اسکاتلند. در فستیوال موسیقی کوچه نیز که به صورت مردمی در بوشهر برگزار خواهد شد، با دوستانم همکاری خواهم داشت.»

محسن شریفیان، نویسنده، پژوهشگر و‌ نوازنده ساز نی انبان در ژوئن ۲۰۱۷ که برای شرکت در فستیوالی به اسپانیا سفر کرده بود، ساز نی انبان بوشهری را به آن موزه اهدا کرد.

   

Mohsen Sharifian
با اجرای لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیاساز اهدايى محسن شريفيان به موزه‌ نى انبان رونمايى شدگراتومیک - در آستانه روز جهانى نى انبان از ساز اهدايى محسن شريفيان به موزه نى انبان شهر اورنسه اسپانیا رونمايى شد.در اين مراسم که با حضور رسانه‌‌هاى اسپانيایی و اساتید کالج موسیقی و‌ متولیان فرهنگی شهر برگزار شد، نى انبان ايرانى به عنوان يكى از اصیل ترین و قدیمی ترین نوع ساز نی انبان در جهان معرفى شد. این مرکز شناسنامه ساز و‌ بروشورى سه زبانه به زبانهای گالیسیایی، اسپانیایی و انگلیسی نيز منتشر کرد که در اختیار حاضران قرار گرفت.در پايان، ليانا شريفیان با اجرای قطعاتی به معرفی بیشتر این ساز پرداخت. محسن شریفیان همچنین افزود: «پس از دو کنسرت موفق اسکاتلند و لندن، به دوفستیوال مهم دیگر در انگلستان و اسکاتلند دعوت شده‌ایم. این جشنواره‌ها می توانن اتفاقات خوبی باشند برای معرفی نی انبان در انگلیس و اسکاتلند. در فستیوال موسیقی کوچه نیز که به صورت مردمی در بوشهر برگزار خواهد شد، با دوستانم همکاری خواهم داشت.»محسن شریفیان، نویسنده، پژوهشگر و‌ نوازنده ساز نی انبان در ژوئن ۲۰۱۷ که برای شرکت در فستیوالی به اسپانیا سفر کرده بود، ساز نی انبان بوشهری را به آن موزه اهدا کرد.   

با اجرای لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیا

ساز اهدايى محسن شريفيان به موزه‌ نى انبان رونمايى شد

گراتومیک - در آستانه روز جهانى نى انبان از ساز اهدايى محسن شريفيان به موزه نى انبان شهر اورنسه اسپانیا رونمايى شد.

در اين مراسم که با حضور رسانه‌‌هاى اسپانيایی و اساتید کالج موسیقی و‌ متولیان فرهنگی شهر برگزار شد، نى انبان ايرانى به عنوان يكى از اصیل ترین و قدیمی ترین نوع ساز نی انبان در جهان معرفى شد. این مرکز شناسنامه ساز و‌ بروشورى سه زبانه به زبانهای گالیسیایی، اسپانیایی و انگلیسی نيز منتشر کرد که در اختیار حاضران قرار گرفت.

در پايان، ليانا شريفیان با اجرای قطعاتی به معرفی بیشتر این ساز پرداخت.

محسن شریفیان همچنین افزود: «پس از دو کنسرت موفق اسکاتلند و لندن، به دوفستیوال مهم دیگر در انگلستان و اسکاتلند دعوت شده‌ایم. این جشنواره‌ها می توانن اتفاقات خوبی باشند برای معرفی نی انبان در انگلیس و اسکاتلند. در فستیوال موسیقی کوچه نیز که به صورت مردمی در بوشهر برگزار خواهد شد، با دوستانم همکاری خواهم داشت.»

محسن شریفیان، نویسنده، پژوهشگر و‌ نوازنده ساز نی انبان در ژوئن ۲۰۱۷ که برای شرکت در فستیوالی به اسپانیا سفر کرده بود، ساز نی انبان بوشهری را به آن موزه اهدا کرد.

   
محسن شريفيان
اجرای محسن و لیانا شریفیان در شهر اورنسه اسپانیا
2018 / 03 / 10
Mohsen Sharifian Mohsen Sharifian news آخرین خبر از محسن شريفيان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محسن شريفيان خبرای جدید ازمحسن شريفيان درباره محسن شريفيان محسن شريفيان
More