×
×  دانلود شهرام ناظری مرخص شدن شهرام ناظری از بیمارستان

مرخص شدن شهرام ناظری از بیمارستان

شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد

برادر شهرام ناظری از بهبودی وضعیت این خواننده خبر داد و اظهار داشت که او از بیمارستان مرخص شده است.

گراتومیک -  سعدی ناظری (برادر شهرام ناظری) ضمن اعلام خبر ترخیص او تاکید کرد که این خواننده آواز ایرانی که به دلیل مشکلات عفونی در بیمارستان بستری شده بود، از بیمارستان دی ترخیص شد.

روز پنجشنبه ششم دی بود که خبر آمد شهرام ناظری که قرار بود در شهرکرد و اصفهان، طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.

     

shahram nazeri
شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شدبرادر شهرام ناظری از بهبودی وضعیت این خواننده خبر داد و اظهار داشت که او از بیمارستان مرخص شده است.گراتومیک -  سعدی ناظری (برادر شهرام ناظری) ضمن اعلام خبر ترخیص او تاکید کرد که این خواننده آواز ایرانی که به دلیل مشکلات عفونی در بیمارستان بستری شده بود، از بیمارستان دی ترخیص شد.روز پنجشنبه ششم دی بود که خبر آمد شهرام ناظری که قرار بود در شهرکرد و اصفهان، طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.     

شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد

برادر شهرام ناظری از بهبودی وضعیت این خواننده خبر داد و اظهار داشت که او از بیمارستان مرخص شده است.

گراتومیک -  سعدی ناظری (برادر شهرام ناظری) ضمن اعلام خبر ترخیص او تاکید کرد که این خواننده آواز ایرانی که به دلیل مشکلات عفونی در بیمارستان بستری شده بود، از بیمارستان دی ترخیص شد.

روز پنجشنبه ششم دی بود که خبر آمد شهرام ناظری که قرار بود در شهرکرد و اصفهان، طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.

     
شهرام ناظری
مرخص شدن شهرام ناظری از بیمارستان
2018 / 12 / 29
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از شهرام ناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرام ناظری خبرای جدید ازشهرام ناظری درباره شهرام ناظری شهرام ناظری
More