×
×  دانلود کنسرت رایگان موافقت با مجوز اجرای کنسرت رایگان

موافقت با مجوز اجرای کنسرت رایگان

مجوز اجرای کنسرت رایگان صادر می‌شود

گراتومیک - به دنبال لغو برخی از رویدادهای هنری در راستای مشکلات معیشتی مردم، تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله همایون شجریان، سیروان خسروی ، شهرام شکوهی، عماد طالب زاده، حمید هیراد و …پیشنهاد اجرای کنسرت رایگان برای بهبود حال‌ مردم را مطرح و برای اجرای این طرح، اعلام آمادگی کرده‌اند

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جهت حمایت از مردم و هنرمندان، موافقت و آمادگی خود را برای صدور مجوزهای لازم اعلام کرددفتر‌ موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از هنرمندان برای مطرح کردن این پیشنهاد و اعلام آمادگی جهت انجام این حرکت انسان‌دوستانه، حمایت خود را اعلام داشت و امیدوار‌ است سایر نهادهای موثر، بخصوص شهرداری و نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را انجام دهند.

    

Music and Art
مجوز اجرای کنسرت رایگان صادر می‌شودگراتومیک - به دنبال لغو برخی از رویدادهای هنری در راستای مشکلات معیشتی مردم، تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله همایون شجریان، سیروان خسروی ، شهرام شکوهی، عماد طالب زاده، حمید هیراد و …پیشنهاد اجرای کنسرت رایگان برای بهبود حال‌ مردم را مطرح و برای اجرای این طرح، اعلام آمادگی کرده‌انددفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جهت حمایت از مردم و هنرمندان، موافقت و آمادگی خود را برای صدور مجوزهای لازم اعلام کرددفتر‌ موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از هنرمندان برای مطرح کردن این پیشنهاد و اعلام آمادگی جهت انجام این حرکت انسان‌دوستانه، حمایت خود را اعلام داشت و امیدوار‌ است سایر نهادهای موثر، بخصوص شهرداری و نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را انجام دهند.    

مجوز اجرای کنسرت رایگان صادر می‌شود

گراتومیک - به دنبال لغو برخی از رویدادهای هنری در راستای مشکلات معیشتی مردم، تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی از جمله همایون شجریان، سیروان خسروی ، شهرام شکوهی، عماد طالب زاده، حمید هیراد و …پیشنهاد اجرای کنسرت رایگان برای بهبود حال‌ مردم را مطرح و برای اجرای این طرح، اعلام آمادگی کرده‌اند

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جهت حمایت از مردم و هنرمندان، موافقت و آمادگی خود را برای صدور مجوزهای لازم اعلام کرددفتر‌ موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تقدیر و تشکر از هنرمندان برای مطرح کردن این پیشنهاد و اعلام آمادگی جهت انجام این حرکت انسان‌دوستانه، حمایت خود را اعلام داشت و امیدوار‌ است سایر نهادهای موثر، بخصوص شهرداری و نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را انجام دهند.

    
کنسرت رایگان
موافقت با مجوز اجرای کنسرت رایگان
2018 / 08 / 02
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از کنسرت رایگان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کنسرت رایگان خبرای جدید ازکنسرت رایگان درباره کنسرت رایگان کنسرت رایگان
More