×
×  دانلود محسن چاوشی تکذیب دوباره خبر ممنوع الفعالیتی محسن چاوشی

تکذیب دوباره خبر ممنوع الفعالیتی محسن چاوشی

عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!

آلبوم «ابراهیم» در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی است

گراتومیک - در پر حواشی اخیر بوجود آمده محسن چاوشی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:

«آلبوم ابراهیم در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی است که زمان انتشار آن به زودی در همین جا اعلام می شود. لطفا به مصاحبه های مختلف و شایعات هم توجه نکنید. خبر ممنوع الفعالیتی هم شایعه ای بیش نیست که عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!»

Mohsen Chavoshi
عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!آلبوم «ابراهیم» در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی استگراتومیک - در پر حواشی اخیر بوجود آمده محسن چاوشی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:«آلبوم ابراهیم در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی است که زمان انتشار آن به زودی در همین جا اعلام می شود. لطفا به مصاحبه های مختلف و شایعات هم توجه نکنید. خبر ممنوع الفعالیتی هم شایعه ای بیش نیست که عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!»

عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!

آلبوم «ابراهیم» در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی است

گراتومیک - در پر حواشی اخیر بوجود آمده محسن چاوشی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:

«آلبوم ابراهیم در حال طی مراحل اخذ مجوز با همکاری کامل دفتر موسیقی است که زمان انتشار آن به زودی در همین جا اعلام می شود. لطفا به مصاحبه های مختلف و شایعات هم توجه نکنید. خبر ممنوع الفعالیتی هم شایعه ای بیش نیست که عده ای به دنبال داغ کردن تنور رسانه خود هستند!»

محسن چاوشی
تکذیب دوباره خبر ممنوع الفعالیتی محسن چاوشی
2018 / 07 / 26
Mohsen Chavoshi Mohsen Chavoshi news آخرین خبر از محسن چاوشی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محسن چاوشی خبرای جدید ازمحسن چاوشی درباره محسن چاوشی محسن چاوشی
More