×
×  دانلود حامی لغو كنسرت حميد حامی در كرج

لغو كنسرت حميد حامی در كرج

لغو بعلت مشكلات تهويه سالن

کنسرت 28 تیر ماه

گراتومیک - کنسرت حمید حامی لغو شد.

کنسرت جدید حمید حامی که قرار بود 28 تیر ماه در سالن سینما تیاتر پارک چمران کرج برگزار شود به دلیل مشکلات تهویه ی سالن لغو شده است.

حامی با انتشار استوری زیر این خبر را به هواداران خود داد و همچنین یاد آور شد که کنسرت امیر عباس گلاب در 21 تیرماه در همین سالن برگزار شد که اعتراض مخاطبان را نیز به همراه داشته است.

تاريخ جايگزين به زودی اعلام خواهد شد

    

hami
لغو بعلت مشكلات تهويه سالنکنسرت 28 تیر ماهگراتومیک - کنسرت حمید حامی لغو شد.کنسرت جدید حمید حامی که قرار بود 28 تیر ماه در سالن سینما تیاتر پارک چمران کرج برگزار شود به دلیل مشکلات تهویه ی سالن لغو شده است.حامی با انتشار استوری زیر این خبر را به هواداران خود داد و همچنین یاد آور شد که کنسرت امیر عباس گلاب در 21 تیرماه در همین سالن برگزار شد که اعتراض مخاطبان را نیز به همراه داشته است.تاريخ جايگزين به زودی اعلام خواهد شد    

لغو بعلت مشكلات تهويه سالن

کنسرت 28 تیر ماه

گراتومیک - کنسرت حمید حامی لغو شد.

کنسرت جدید حمید حامی که قرار بود 28 تیر ماه در سالن سینما تیاتر پارک چمران کرج برگزار شود به دلیل مشکلات تهویه ی سالن لغو شده است.

حامی با انتشار استوری زیر این خبر را به هواداران خود داد و همچنین یاد آور شد که کنسرت امیر عباس گلاب در 21 تیرماه در همین سالن برگزار شد که اعتراض مخاطبان را نیز به همراه داشته است.

تاريخ جايگزين به زودی اعلام خواهد شد

    
حامی
لغو كنسرت حميد حامی در كرج
2018 / 07 / 19
Hami Hami news آخرین خبر از حامی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حامی خبر جدید در مورد حامی خبرای جدید ازحامی درباره حامی
More