×
×  دانلود بنیامین بهادری عزاداری بنیامین بهادری در امریکا

عزاداری بنیامین بهادری در امریکا

نصب پرچم مشکی و پخش کردن نذری توسط بنیامین بهادری در امریکا

بنیامین بهادری خواننده ی پر طرفدار موسیقی ایران که این روزها در امریکا به سر میبرد با انتشار پستی در اینستاگرام از نحوه ی عزاداری خود در امریکا خبر داد.

او چندی پیش از به دنیا امدن فرزند دومش در امریکا خبر داده بود و از قرار معلوم قصد دارد که فعلا در آنجا ماندگار شود، اما نکته ی جالب و قابل تامل این است که او در محرم امسال برای مردم امریکا نذری پخش کرده و با نصب پرچم مشکی سعی کرده نشان دهد هنوز هم به یاد محرم است!

متن منتشر شده توسط بنیامین بهادری:

ميگن همه جا كربلاست و همه روزها عاشورا

مثلاً حتى وسط امريكا و مثلاً تو ماه سپتامبر

بالاخره دلم طاقت نياورد.. رفتم دو متر پارچه مشكى خريدم و روش با يه رنگ پاش خراب هر جورى بود يه  "ياحسين" از ته دل نوشتم و نشستم هى نگاش كردم. كم كم قيمه اى هم پخته و نوحه اى نسبتاً قديمى هم از موبايل پخش مى شد. روضه ماهيانه خونه ما تو محرم به همين سادگى و با كمترين امكانات و نفرات ولى با اشتياق بالا و باشكوه انجام شد.

بعدش قيمه هاى نذرى رو بى قيد و شرط پخش كرديم به هر كسى كه مى شد؛ به مسلمون و نامسلمون، به فقير و غنى. راستش من زياد موافق نيستم كه ميگن اين نذرى ها بيشتر بايد به دست فقرا برسه، چرا كه همه انسان هاى دارا و ندار يك اندازه بهش نيازمندند. بيشتر از اينكه غذاى جسم باشه براى روح آدم كار مى كنه. استادمون مى گفت كه از همه برنامه ها و مراسم ها و سخنرانى ها و نوحه هايى كه تو زندگيم تجربه كردم هيچكدوم رو عميقاً به اندازه همين غذاى نذرى با پوست و گوشت خودم درك نكردم. اصلاً مورد داريم همين حالا تو فاميلمون يه خانواده اى كه اصلاً محرم و امام حسين و كربلا رو قبول ندارن ولى اربعين ها نذر شله زرد دارند(!) من هر سال محتاج همون شله زرد مثلاً بى اعتقادم.

چاى روضه هم كه آدمو مست خودش مى كنه

نشنيدى اين شعر رو كه ميگه: "سماورى كه به بزم حسين مى جوشد

بخار رحمت آن جرم خلق مى پوشد

حديث كوثر و تسنيم و سلسبيل مگو

بگو حكايت مستى كه چاى مى نوشد(!)

آخر شب پارچه مشكى رو زديم بالاى سر تو اتاق خودمون كه تا آخر محرم زير سايه اش باشيم.

سرمايه وسايل روضه ماهيانه مون تو امريكا؛ چند متر پارچه سياه و شش تا استكان چاى كمرباريك و چند تا دل شكسته براى كودك در گهواره رُباب.

  

منبع: وب سایت گراتومیک

benyamin bahadori
نصب پرچم مشکی و پخش کردن نذری توسط بنیامین بهادری در امریکابنیامین بهادری خواننده ی پر طرفدار موسیقی ایران که این روزها در امریکا به سر میبرد با انتشار پستی در اینستاگرام از نحوه ی عزاداری خود در امریکا خبر داد.او چندی پیش از به دنیا امدن فرزند دومش در امریکا خبر داده بود و از قرار معلوم قصد دارد که فعلا در آنجا ماندگار شود، اما نکته ی جالب و قابل تامل این است که او در محرم امسال برای مردم امریکا نذری پخش کرده و با نصب پرچم مشکی سعی کرده نشان دهد هنوز هم به یاد محرم است!متن منتشر شده توسط بنیامین بهادری:ميگن همه جا كربلاست و همه روزها عاشورامثلاً حتى وسط امريكا و مثلاً تو ماه سپتامبربالاخره دلم طاقت نياورد.. رفتم دو متر پارچه مشكى خريدم و روش با يه رنگ پاش خراب هر جورى بود يه  "ياحسين" از ته دل نوشتم و نشستم هى نگاش كردم. كم كم قيمه اى هم پخته و نوحه اى نسبتاً قديمى هم از موبايل پخش مى شد. روضه ماهيانه خونه ما تو محرم به همين سادگى و با كمترين امكانات و نفرات ولى با اشتياق بالا و باشكوه انجام شد.بعدش قيمه هاى نذرى رو بى قيد و شرط پخش كرديم به هر كسى كه مى شد؛ به مسلمون و نامسلمون، به فقير و غنى. راستش من زياد موافق نيستم كه ميگن اين نذرى ها بيشتر بايد به دست فقرا برسه، چرا كه همه انسان هاى دارا و ندار يك اندازه بهش نيازمندند. بيشتر از اينكه غذاى جسم باشه براى روح آدم كار مى كنه. استادمون مى گفت كه از همه برنامه ها و مراسم ها و سخنرانى ها و نوحه هايى كه تو زندگيم تجربه كردم هيچكدوم رو عميقاً به اندازه همين غذاى نذرى با پوست و گوشت خودم درك نكردم. اصلاً مورد داريم همين حالا تو فاميلمون يه خانواده اى كه اصلاً محرم و امام حسين و كربلا رو قبول ندارن ولى اربعين ها نذر شله زرد دارند(!) من هر سال محتاج همون شله زرد مثلاً بى اعتقادم.چاى روضه هم كه آدمو مست خودش مى كنهنشنيدى اين شعر رو كه ميگه: "سماورى كه به بزم حسين مى جوشدبخار رحمت آن جرم خلق مى پوشدحديث كوثر و تسنيم و سلسبيل مگوبگو حكايت مستى كه چاى مى نوشد(!)آخر شب پارچه مشكى رو زديم بالاى سر تو اتاق خودمون كه تا آخر محرم زير سايه اش باشيم.سرمايه وسايل روضه ماهيانه مون تو امريكا؛ چند متر پارچه سياه و شش تا استكان چاى كمرباريك و چند تا دل شكسته براى كودك در گهواره رُباب.  منبع: وب سایت گراتومیک

نصب پرچم مشکی و پخش کردن نذری توسط بنیامین بهادری در امریکا

بنیامین بهادری خواننده ی پر طرفدار موسیقی ایران که این روزها در امریکا به سر میبرد با انتشار پستی در اینستاگرام از نحوه ی عزاداری خود در امریکا خبر داد.

او چندی پیش از به دنیا امدن فرزند دومش در امریکا خبر داده بود و از قرار معلوم قصد دارد که فعلا در آنجا ماندگار شود، اما نکته ی جالب و قابل تامل این است که او در محرم امسال برای مردم امریکا نذری پخش کرده و با نصب پرچم مشکی سعی کرده نشان دهد هنوز هم به یاد محرم است!

متن منتشر شده توسط بنیامین بهادری:

ميگن همه جا كربلاست و همه روزها عاشورا

مثلاً حتى وسط امريكا و مثلاً تو ماه سپتامبر

بالاخره دلم طاقت نياورد.. رفتم دو متر پارچه مشكى خريدم و روش با يه رنگ پاش خراب هر جورى بود يه  "ياحسين" از ته دل نوشتم و نشستم هى نگاش كردم. كم كم قيمه اى هم پخته و نوحه اى نسبتاً قديمى هم از موبايل پخش مى شد. روضه ماهيانه خونه ما تو محرم به همين سادگى و با كمترين امكانات و نفرات ولى با اشتياق بالا و باشكوه انجام شد.

بعدش قيمه هاى نذرى رو بى قيد و شرط پخش كرديم به هر كسى كه مى شد؛ به مسلمون و نامسلمون، به فقير و غنى. راستش من زياد موافق نيستم كه ميگن اين نذرى ها بيشتر بايد به دست فقرا برسه، چرا كه همه انسان هاى دارا و ندار يك اندازه بهش نيازمندند. بيشتر از اينكه غذاى جسم باشه براى روح آدم كار مى كنه. استادمون مى گفت كه از همه برنامه ها و مراسم ها و سخنرانى ها و نوحه هايى كه تو زندگيم تجربه كردم هيچكدوم رو عميقاً به اندازه همين غذاى نذرى با پوست و گوشت خودم درك نكردم. اصلاً مورد داريم همين حالا تو فاميلمون يه خانواده اى كه اصلاً محرم و امام حسين و كربلا رو قبول ندارن ولى اربعين ها نذر شله زرد دارند(!) من هر سال محتاج همون شله زرد مثلاً بى اعتقادم.

چاى روضه هم كه آدمو مست خودش مى كنه

نشنيدى اين شعر رو كه ميگه: "سماورى كه به بزم حسين مى جوشد

بخار رحمت آن جرم خلق مى پوشد

حديث كوثر و تسنيم و سلسبيل مگو

بگو حكايت مستى كه چاى مى نوشد(!)

آخر شب پارچه مشكى رو زديم بالاى سر تو اتاق خودمون كه تا آخر محرم زير سايه اش باشيم.

سرمايه وسايل روضه ماهيانه مون تو امريكا؛ چند متر پارچه سياه و شش تا استكان چاى كمرباريك و چند تا دل شكسته براى كودك در گهواره رُباب.

  

منبع: وب سایت گراتومیک

بنیامین بهادری
عزاداری بنیامین بهادری در امریکا

2017 / 09 / 29
Benyamin Bahadori benyamin bahadori news آخرین خبر از بنیامین بهادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بنیامین بهادری خبر جدید در مورد بنیامین بهادری خبرای جدید ازبنیامین بهادری درباره بنیامین بهادری
More