×
×  دانلود حامی اجرای حامی در سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی

اجرای حامی در سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی

حمید حامی مهمان سی و پنجمین «اتفاق ترانه» می شود

کنسرت عاشقانه های پاپ

گراتومیک - حمید حامی خواننده پاپ، مهمان سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» می شود.

سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» روز شنبه(5 آبان ماه) از ساعت 17 در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.

حمید حامی خواننده و بامداد بیات نوازنده پیانو به عنوان مهمانان ویژه این رویداد به اجرای چند قطعه موسیقی خواهند پرداخت. همچنین حسن علیشیری ترانه سرا و مترجم ترانه های شاعران جوان حاضر در «اتفاق ترانه» را کارشناسی خواهد کرد.

محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» از جمله برنامه های ماهانه حوزه هنری در حوزه ادبیات و موسیقی است که به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری اولین شنبه های هر ماه در تماشاخانه مهر برگزار می شود.

اهورا ایمان خواننده، شاعر و ترانه سرا اجرای این محفل را برعهده دارد و جمعی از ترانه سرایان جوان و حرفه ای آخرین سروده های خود را طی آن در معرض ارزیابی و نقد قرار می دهند.

  

Hami
حمید حامی مهمان سی و پنجمین «اتفاق ترانه» می شودکنسرت عاشقانه های پاپگراتومیک - حمید حامی خواننده پاپ، مهمان سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» می شود.سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» روز شنبه(5 آبان ماه) از ساعت 17 در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.حمید حامی خواننده و بامداد بیات نوازنده پیانو به عنوان مهمانان ویژه این رویداد به اجرای چند قطعه موسیقی خواهند پرداخت. همچنین حسن علیشیری ترانه سرا و مترجم ترانه های شاعران جوان حاضر در «اتفاق ترانه» را کارشناسی خواهد کرد.محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» از جمله برنامه های ماهانه حوزه هنری در حوزه ادبیات و موسیقی است که به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری اولین شنبه های هر ماه در تماشاخانه مهر برگزار می شود.اهورا ایمان خواننده، شاعر و ترانه سرا اجرای این محفل را برعهده دارد و جمعی از ترانه سرایان جوان و حرفه ای آخرین سروده های خود را طی آن در معرض ارزیابی و نقد قرار می دهند.  

حمید حامی مهمان سی و پنجمین «اتفاق ترانه» می شود

کنسرت عاشقانه های پاپ

گراتومیک - حمید حامی خواننده پاپ، مهمان سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» می شود.

سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» روز شنبه(5 آبان ماه) از ساعت 17 در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می شود.

حمید حامی خواننده و بامداد بیات نوازنده پیانو به عنوان مهمانان ویژه این رویداد به اجرای چند قطعه موسیقی خواهند پرداخت. همچنین حسن علیشیری ترانه سرا و مترجم ترانه های شاعران جوان حاضر در «اتفاق ترانه» را کارشناسی خواهد کرد.

محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» از جمله برنامه های ماهانه حوزه هنری در حوزه ادبیات و موسیقی است که به همت موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و با همکاری مرکز موسیقی حوزه هنری اولین شنبه های هر ماه در تماشاخانه مهر برگزار می شود.

اهورا ایمان خواننده، شاعر و ترانه سرا اجرای این محفل را برعهده دارد و جمعی از ترانه سرایان جوان و حرفه ای آخرین سروده های خود را طی آن در معرض ارزیابی و نقد قرار می دهند.

  
حامی
اجرای حامی در سی و پنجمین محفل شعر و موسیقی
2018 / 10 / 24
Hami Hami news آخرین خبر از حامی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حامی خبر جدید در مورد حامی خبرای جدید ازحامی درباره حامی
More