×
×  دانلود سرود تیم ملی ساخت دو قطعه بی کلام برای تیم ملی

ساخت دو قطعه بی کلام برای تیم ملی

سرود تیم ملی برای جام جهانی بی‌صدا شد

رهبر ارکستر سمفونیک تهران، دو قطعه بی کلام برای مجموعه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه می‌سازد.

گراتومیک - در مجموعه سرودهای تیم ملی، این دو قطعه بی کلام با نام‌های " سرود قهرمانان" و " سرود جام جهانی " جانشین قطعه ای شده که پیش از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.

بر اساس توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی به عنوان متولی ساخت سرودهای تیم ملی، قطعه‌ای با شعری از ساعد باقری و صدای علیرضا قربانی در حال آماده سازی بود که در ادامه ساخت این قطعه، قربانی انصراف خود را از همراهی در این رویداد موسیقیایی اعلام کرد .

روابط عمومی بنیاد رودکی با سپاس دوباره از قربانی و قدردانی ویژه از استاد ساعد باقری، اعلام کرد: با توجه به اینکه شعر و قطعه فوق براساس سبک موسیقیایی و اجرایی علیرضا قربانی تنظیم شده بود، با احترام به شخصیت هنری ایشان از جایگزینی خواننده دیگر خودداری کرده و این دو قطعه به صورت بی کلام جایگزین آن گردید.

   

shahdad rohani
سرود تیم ملی برای جام جهانی بی‌صدا شدرهبر ارکستر سمفونیک تهران، دو قطعه بی کلام برای مجموعه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه می‌سازد.گراتومیک - در مجموعه سرودهای تیم ملی، این دو قطعه بی کلام با نام‌های " سرود قهرمانان" و " سرود جام جهانی " جانشین قطعه ای شده که پیش از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.بر اساس توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی به عنوان متولی ساخت سرودهای تیم ملی، قطعه‌ای با شعری از ساعد باقری و صدای علیرضا قربانی در حال آماده سازی بود که در ادامه ساخت این قطعه، قربانی انصراف خود را از همراهی در این رویداد موسیقیایی اعلام کرد .روابط عمومی بنیاد رودکی با سپاس دوباره از قربانی و قدردانی ویژه از استاد ساعد باقری، اعلام کرد: با توجه به اینکه شعر و قطعه فوق براساس سبک موسیقیایی و اجرایی علیرضا قربانی تنظیم شده بود، با احترام به شخصیت هنری ایشان از جایگزینی خواننده دیگر خودداری کرده و این دو قطعه به صورت بی کلام جایگزین آن گردید.   

سرود تیم ملی برای جام جهانی بی‌صدا شد

رهبر ارکستر سمفونیک تهران، دو قطعه بی کلام برای مجموعه سرودهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2018 روسیه می‌سازد.

گراتومیک - در مجموعه سرودهای تیم ملی، این دو قطعه بی کلام با نام‌های " سرود قهرمانان" و " سرود جام جهانی " جانشین قطعه ای شده که پیش از این بنا بود علیرضا قربانی آن را اجرا کند.

بر اساس توافق فدراسیون فوتبال و بنیاد رودکی به عنوان متولی ساخت سرودهای تیم ملی، قطعه‌ای با شعری از ساعد باقری و صدای علیرضا قربانی در حال آماده سازی بود که در ادامه ساخت این قطعه، قربانی انصراف خود را از همراهی در این رویداد موسیقیایی اعلام کرد .

روابط عمومی بنیاد رودکی با سپاس دوباره از قربانی و قدردانی ویژه از استاد ساعد باقری، اعلام کرد: با توجه به اینکه شعر و قطعه فوق براساس سبک موسیقیایی و اجرایی علیرضا قربانی تنظیم شده بود، با احترام به شخصیت هنری ایشان از جایگزینی خواننده دیگر خودداری کرده و این دو قطعه به صورت بی کلام جایگزین آن گردید.

   
سرود تیم ملی
ساخت دو قطعه بی کلام برای تیم ملی
2018 / 05 / 02
shahdad rohani shahdad rohani news آخرین خبر از سرود تیم ملی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سرود تیم ملی خبرای جدید ازسرود تیم ملی درباره سرود تیم ملی سرود تیم ملی
More