×
×  دانلود بنیامین بهادری تولد فرزند دوم بنیامین بهادری در امریکا

تولد فرزند دوم بنیامین بهادری در امریکا

بنیامین از به دنیا آمدن فرزند دومش خبر داد

بنیامین بهادری خواننده ی محبوب و جوان موسیقی ایران با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرامش از به دنیا امدن فرزند دومش خبر داد

بنیامین درسال 92 در یک تصادف رانندگی همسر اولش را از دست داده بود و حاصل آن ازدواج دختری بود به نام بارانا.

بنیامین در شب تولد ۳۳ سالگی اش با انتشار پستی در روز هجدم شهریور ماه ۹۴ و دو سال بعد از مرگ همسر اولش خبر از ازدواج مجددش داد و حالا با انتشار پست زیر اتفاق جدیدی را با مخاطبان خود درمیان گذاشت

 

بنیامین بهادری: 

سلام

دنيا يه جورى شرطى شده كه اگه شب تولد خودمون پست نذاريم انگار فراموش كرديم كه به دنيا اومديم.

خدا رو شكر كه وسط اين دنياى شديداً طلبكار(!) من بى قيد و شرط ترين رفقا رو دارم. خدا مى دونه گاهى عمداً اذيتشون هم كردم كه ببينم منو تا كجا تحمل مى كنند و هميشه اين من بودم كه روم كم شده

به دليل وجود همين دوستانم هر وقت خبر مهمى داشتم سعى كردم همين جا با شماها -كه هنوز و با عشق اين شماره ها رو دنبال مى كنيد- مطرح كنم.

 بيشتر از اين نمى تونستم اين موضوع رو پيش خودم و نزديكانم نگه دارم"تا چند هفته آينده يه كوچولو به جمع خانواده ى ما اضافه ميشه"

خيلى دلم مى خواست تو ايران به دنيا بياد ولى ديدم مادرش تو امريكا راحت تره. هم خانواده اش پيشش هستن و هم خودش بزرگ شده اينجاست، دلش اين طور خواست من هم گفتم چشم

انگار همه اين سى و پنج سال رو منتظرت بودم پسرم بارانا از همه ما خوشحال تره. چرا نباشه؟ داره ميشه خواهر بزرگه ،دنيا يه جورى شرطى شده كه خدا مى دونه ولى من و شما با هم شرطى نيستيم و اين خودش يك دنيا قيمت داره.

مراقب خودتون و عشقتون باشيد

  

منبع:وب سایت گراتومیک

benyamin bahadori
بنیامین از به دنیا آمدن فرزند دومش خبر دادبنیامین بهادری خواننده ی محبوب و جوان موسیقی ایران با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرامش از به دنیا امدن فرزند دومش خبر دادبنیامین درسال 92 در یک تصادف رانندگی همسر اولش را از دست داده بود و حاصل آن ازدواج دختری بود به نام بارانا.بنیامین در شب تولد ۳۳ سالگی اش با انتشار پستی در روز هجدم شهریور ماه ۹۴ و دو سال بعد از مرگ همسر اولش خبر از ازدواج مجددش داد و حالا با انتشار پست زیر اتفاق جدیدی را با مخاطبان خود درمیان گذاشت بنیامین بهادری: سلامدنيا يه جورى شرطى شده كه اگه شب تولد خودمون پست نذاريم انگار فراموش كرديم كه به دنيا اومديم.خدا رو شكر كه وسط اين دنياى شديداً طلبكار(!) من بى قيد و شرط ترين رفقا رو دارم. خدا مى دونه گاهى عمداً اذيتشون هم كردم كه ببينم منو تا كجا تحمل مى كنند و هميشه اين من بودم كه روم كم شدهبه دليل وجود همين دوستانم هر وقت خبر مهمى داشتم سعى كردم همين جا با شماها -كه هنوز و با عشق اين شماره ها رو دنبال مى كنيد- مطرح كنم. بيشتر از اين نمى تونستم اين موضوع رو پيش خودم و نزديكانم نگه دارم"تا چند هفته آينده يه كوچولو به جمع خانواده ى ما اضافه ميشه"خيلى دلم مى خواست تو ايران به دنيا بياد ولى ديدم مادرش تو امريكا راحت تره. هم خانواده اش پيشش هستن و هم خودش بزرگ شده اينجاست، دلش اين طور خواست من هم گفتم چشمانگار همه اين سى و پنج سال رو منتظرت بودم پسرم بارانا از همه ما خوشحال تره. چرا نباشه؟ داره ميشه خواهر بزرگه ،دنيا يه جورى شرطى شده كه خدا مى دونه ولى من و شما با هم شرطى نيستيم و اين خودش يك دنيا قيمت داره.مراقب خودتون و عشقتون باشيد  منبع:وب سایت گراتومیک

بنیامین از به دنیا آمدن فرزند دومش خبر داد

بنیامین بهادری خواننده ی محبوب و جوان موسیقی ایران با انتشار پستی در صفحه ی اینستاگرامش از به دنیا امدن فرزند دومش خبر داد

بنیامین درسال 92 در یک تصادف رانندگی همسر اولش را از دست داده بود و حاصل آن ازدواج دختری بود به نام بارانا.

بنیامین در شب تولد ۳۳ سالگی اش با انتشار پستی در روز هجدم شهریور ماه ۹۴ و دو سال بعد از مرگ همسر اولش خبر از ازدواج مجددش داد و حالا با انتشار پست زیر اتفاق جدیدی را با مخاطبان خود درمیان گذاشت

 

بنیامین بهادری: 

سلام

دنيا يه جورى شرطى شده كه اگه شب تولد خودمون پست نذاريم انگار فراموش كرديم كه به دنيا اومديم.

خدا رو شكر كه وسط اين دنياى شديداً طلبكار(!) من بى قيد و شرط ترين رفقا رو دارم. خدا مى دونه گاهى عمداً اذيتشون هم كردم كه ببينم منو تا كجا تحمل مى كنند و هميشه اين من بودم كه روم كم شده

به دليل وجود همين دوستانم هر وقت خبر مهمى داشتم سعى كردم همين جا با شماها -كه هنوز و با عشق اين شماره ها رو دنبال مى كنيد- مطرح كنم.

 بيشتر از اين نمى تونستم اين موضوع رو پيش خودم و نزديكانم نگه دارم"تا چند هفته آينده يه كوچولو به جمع خانواده ى ما اضافه ميشه"

خيلى دلم مى خواست تو ايران به دنيا بياد ولى ديدم مادرش تو امريكا راحت تره. هم خانواده اش پيشش هستن و هم خودش بزرگ شده اينجاست، دلش اين طور خواست من هم گفتم چشم

انگار همه اين سى و پنج سال رو منتظرت بودم پسرم بارانا از همه ما خوشحال تره. چرا نباشه؟ داره ميشه خواهر بزرگه ،دنيا يه جورى شرطى شده كه خدا مى دونه ولى من و شما با هم شرطى نيستيم و اين خودش يك دنيا قيمت داره.

مراقب خودتون و عشقتون باشيد

  

منبع:وب سایت گراتومیک

بنیامین بهادری
تولد فرزند دوم بنیامین بهادری در امریکا
2017 / 09 / 09
Benyamin Bahadori benyamin bahadori news آخرین خبر از بنیامین بهادری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بنیامین بهادری خبر جدید در مورد بنیامین بهادری خبرای جدید ازبنیامین بهادری درباره بنیامین بهادری
More