×
×  دانلود شهرام ناظری لغو کنسرت اصفهان شهرام ناظری به دلیل بیماری

لغو کنسرت اصفهان شهرام ناظری به دلیل بیماری

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

شوالیه آواز ایران

گراتومیک - شهرام ناظری پیشکسوت آواز ایرانی، به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شد، این در حالیست که در پی بستری شدن این خواننده مطرح، کنسرت وی در اصفهان لغو گردید.

 استاد شهرام ناظری که پس از کنسرت ترکیه قرار بود به دیدار هواداران خود در شهرکرد و اصفهان رفته و طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید در حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.

این خواننده مطرح با انتشار گفتگوی کوتاهِ ویدیویی در اینستاگرام که نشانگر نامساعد بودن شرایط جسمانی اش بود، شخصا این خبر را اعلام کرده و از مخاطبان عذرخواهی کرد. وی عنوان کرد که به محض استعاده بهبودی و مساعد بودن حالشان به دوستدارنش اطلاع رسانی کرده و وضعیت کنسرت هایش را مشخص خواهد کرد.

شوالیه آواز ایران قرار بود به همراه گروه موسیقی مولوی، ۵ و ۶ این ماه در تالار رودکی شهر اصفهان بروی صحنه برود.

  

Shahram Nazeri
شهرام ناظری در بیمارستان بستری شدشوالیه آواز ایرانگراتومیک - شهرام ناظری پیشکسوت آواز ایرانی، به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شد، این در حالیست که در پی بستری شدن این خواننده مطرح، کنسرت وی در اصفهان لغو گردید. استاد شهرام ناظری که پس از کنسرت ترکیه قرار بود به دیدار هواداران خود در شهرکرد و اصفهان رفته و طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید در حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.این خواننده مطرح با انتشار گفتگوی کوتاهِ ویدیویی در اینستاگرام که نشانگر نامساعد بودن شرایط جسمانی اش بود، شخصا این خبر را اعلام کرده و از مخاطبان عذرخواهی کرد. وی عنوان کرد که به محض استعاده بهبودی و مساعد بودن حالشان به دوستدارنش اطلاع رسانی کرده و وضعیت کنسرت هایش را مشخص خواهد کرد.شوالیه آواز ایران قرار بود به همراه گروه موسیقی مولوی، ۵ و ۶ این ماه در تالار رودکی شهر اصفهان بروی صحنه برود.  

شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

شوالیه آواز ایران

گراتومیک - شهرام ناظری پیشکسوت آواز ایرانی، به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان بستری شد، این در حالیست که در پی بستری شدن این خواننده مطرح، کنسرت وی در اصفهان لغو گردید.

 استاد شهرام ناظری که پس از کنسرت ترکیه قرار بود به دیدار هواداران خود در شهرکرد و اصفهان رفته و طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید در حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.

این خواننده مطرح با انتشار گفتگوی کوتاهِ ویدیویی در اینستاگرام که نشانگر نامساعد بودن شرایط جسمانی اش بود، شخصا این خبر را اعلام کرده و از مخاطبان عذرخواهی کرد. وی عنوان کرد که به محض استعاده بهبودی و مساعد بودن حالشان به دوستدارنش اطلاع رسانی کرده و وضعیت کنسرت هایش را مشخص خواهد کرد.

شوالیه آواز ایران قرار بود به همراه گروه موسیقی مولوی، ۵ و ۶ این ماه در تالار رودکی شهر اصفهان بروی صحنه برود.

  
شهرام ناظری
لغو کنسرت اصفهان شهرام ناظری به دلیل بیماری
2018 / 12 / 27
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از شهرام ناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرام ناظری خبرای جدید ازشهرام ناظری درباره شهرام ناظری شهرام ناظری
More