×
×  دانلود رضا صادقی انتقاد رضا صادقی از جشنواره موسیقی فجری

انتقاد رضا صادقی از جشنواره موسیقی فجری

چه‌جور جشنواره موسیقی فجری است که فقط آقایان در آن هستند؟

یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟

گراتومیک - رضا صادقی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود با انتشار بخشی از مصاحبه‌اش با روزنامه ابتکار به روند اجرایی جشنواره موسیقی فجر خصوصا به دلیل نبودن بانوان در رقابت‌های جشنواره اعتراض کرد.

این خواننده پاپ ایرانی اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار درباره سیاست‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر از جمله حضور نداشتن گروه‌های بانوان در رقابت‌ها، نگاه صرفا تجاری در انتخاب برنامه ها و حضور گروه‌های پاپ در این جشنواره به اظهارنظر پرداخت.

صادقی نوشت: «خانم‌ها جایی در این موسیقی ندارند. پس متوجه می‌شویم که به طور کل موسیقی علی‌السویه است. از سوی دیگر ما «جشنواره موسیقی فجر» نداریم! ما «جشنواره فیلم فجر» داریم و برای اینکه خالی از عریضه نماند، یک چیزی هم هست به اسم «جشنواره موسیقی فجر». جشنواره فیلم فجر و جشنواره موسیقی فجر اصلا قابل قیاس نیستند. دوستان من در بخش سینما، فارغ از اسم‌ها، مرده‌باد‌ها و زنده‌بادها، دور هم بودن‌شان را غنیمت شمردند و هنر و افکار هنری‌شان را در قالب فستیوالی به عنوان جشنواره فیلم فجر ارائه دادند ولی در جهان‌بینی موسیقی به‌طور کل یک برنامه‌ریزی عام وجود ندارد.

در جشنواره فیلم فجر، خانم‌ها جایزه‌ می‌گیرند و آقایان هم جایزه می‌گیرند؛ خانم‌ها در کارگردانی، بازیگری و سایر رشته‌ها حضور دارند و آقایان هم همین‌طور. جشنواره موسیقی، چه‌جور «جشنواره موسیقی فجر»ی است که فقط آقایان در آن هستند؟ یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟ اگر این را هم کنار بگذاریم به همان حرف اولم باز می‌گردم. ما چیزی به اسم جشنواره موسیقی فجر نداریم! یک اتفاق علی‌السویه خیلی باری به هر جهت است که می‌تواند هم نباشد، یعنی الزامی به بودنش نیست.»

   

reza sadeghi
چه‌جور جشنواره موسیقی فجری است که فقط آقایان در آن هستند؟یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟گراتومیک - رضا صادقی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود با انتشار بخشی از مصاحبه‌اش با روزنامه ابتکار به روند اجرایی جشنواره موسیقی فجر خصوصا به دلیل نبودن بانوان در رقابت‌های جشنواره اعتراض کرد.این خواننده پاپ ایرانی اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار درباره سیاست‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر از جمله حضور نداشتن گروه‌های بانوان در رقابت‌ها، نگاه صرفا تجاری در انتخاب برنامه ها و حضور گروه‌های پاپ در این جشنواره به اظهارنظر پرداخت.صادقی نوشت: «خانم‌ها جایی در این موسیقی ندارند. پس متوجه می‌شویم که به طور کل موسیقی علی‌السویه است. از سوی دیگر ما «جشنواره موسیقی فجر» نداریم! ما «جشنواره فیلم فجر» داریم و برای اینکه خالی از عریضه نماند، یک چیزی هم هست به اسم «جشنواره موسیقی فجر». جشنواره فیلم فجر و جشنواره موسیقی فجر اصلا قابل قیاس نیستند. دوستان من در بخش سینما، فارغ از اسم‌ها، مرده‌باد‌ها و زنده‌بادها، دور هم بودن‌شان را غنیمت شمردند و هنر و افکار هنری‌شان را در قالب فستیوالی به عنوان جشنواره فیلم فجر ارائه دادند ولی در جهان‌بینی موسیقی به‌طور کل یک برنامه‌ریزی عام وجود ندارد.در جشنواره فیلم فجر، خانم‌ها جایزه‌ می‌گیرند و آقایان هم جایزه می‌گیرند؛ خانم‌ها در کارگردانی، بازیگری و سایر رشته‌ها حضور دارند و آقایان هم همین‌طور. جشنواره موسیقی، چه‌جور «جشنواره موسیقی فجر»ی است که فقط آقایان در آن هستند؟ یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟ اگر این را هم کنار بگذاریم به همان حرف اولم باز می‌گردم. ما چیزی به اسم جشنواره موسیقی فجر نداریم! یک اتفاق علی‌السویه خیلی باری به هر جهت است که می‌تواند هم نباشد، یعنی الزامی به بودنش نیست.»   

چه‌جور جشنواره موسیقی فجری است که فقط آقایان در آن هستند؟

یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟

گراتومیک - رضا صادقی در تازه‌ترین پست اینستاگرامی خود با انتشار بخشی از مصاحبه‌اش با روزنامه ابتکار به روند اجرایی جشنواره موسیقی فجر خصوصا به دلیل نبودن بانوان در رقابت‌های جشنواره اعتراض کرد.

این خواننده پاپ ایرانی اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار درباره سیاست‌های اجرایی جشنواره موسیقی فجر از جمله حضور نداشتن گروه‌های بانوان در رقابت‌ها، نگاه صرفا تجاری در انتخاب برنامه ها و حضور گروه‌های پاپ در این جشنواره به اظهارنظر پرداخت.

صادقی نوشت: «خانم‌ها جایی در این موسیقی ندارند. پس متوجه می‌شویم که به طور کل موسیقی علی‌السویه است. از سوی دیگر ما «جشنواره موسیقی فجر» نداریم! ما «جشنواره فیلم فجر» داریم و برای اینکه خالی از عریضه نماند، یک چیزی هم هست به اسم «جشنواره موسیقی فجر». جشنواره فیلم فجر و جشنواره موسیقی فجر اصلا قابل قیاس نیستند. دوستان من در بخش سینما، فارغ از اسم‌ها، مرده‌باد‌ها و زنده‌بادها، دور هم بودن‌شان را غنیمت شمردند و هنر و افکار هنری‌شان را در قالب فستیوالی به عنوان جشنواره فیلم فجر ارائه دادند ولی در جهان‌بینی موسیقی به‌طور کل یک برنامه‌ریزی عام وجود ندارد.

در جشنواره فیلم فجر، خانم‌ها جایزه‌ می‌گیرند و آقایان هم جایزه می‌گیرند؛ خانم‌ها در کارگردانی، بازیگری و سایر رشته‌ها حضور دارند و آقایان هم همین‌طور. جشنواره موسیقی، چه‌جور «جشنواره موسیقی فجر»ی است که فقط آقایان در آن هستند؟ یعنی خانم‌ها هیچ هنری در این بخش ندارند و نمی‌توانند در این بخش هیچ رقابتی کنند؟ اگر این را هم کنار بگذاریم به همان حرف اولم باز می‌گردم. ما چیزی به اسم جشنواره موسیقی فجر نداریم! یک اتفاق علی‌السویه خیلی باری به هر جهت است که می‌تواند هم نباشد، یعنی الزامی به بودنش نیست.»

   
رضا صادقی
انتقاد رضا صادقی از جشنواره موسیقی فجری
2019 / 02 / 18
Reza Sadeghi reza sadeghi news آخرین خبر از رضا صادقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رضا صادقی خبرای جدید ازرضا صادقی درباره رضا صادقی رضا صادقی
More