×
×  دانلود محسن چاوشی پاسخ رد محسن چاوشی به اصلاحیه دفتر موسیقی

پاسخ رد محسن چاوشی به اصلاحیه دفتر موسیقی

«ابراهیم» اصلاح نمی‌شود

ترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شود

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

گراتومیک - تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم " محسن چاوشی می‌گوید اشعار این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته و چاوشی حاضر نیست آن‌ها را تغییر بدهد و دوباره بخواند.

پس از آن‌که روز گذشته مدیرشورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی گفت که 5 ترانه از آلبوم چاوشی مجوز نگرفته و نیاز به اصلاحیه دارد و تا اصلاح نشوند خبری از مجوز نخواهد بود، اکنون تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" می‌گوید ترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شود.

روز گذشته ابوالفضل‌ صادقی‌نژاد گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاحیه موارد یاد شده انجام نگرفته بنابراین اگر ۹۰ ماه هم این موضوع از سوی مؤسسه تولیدکننده آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی به این آلبوم نمی‌دهد زیرا پرونده هنوز به طور کامل تأیید نشده است.

اما هادی حسینی تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" درمورد 5 اصلاحیه شعر‌های این آلبوم  گفت: تمامی اشعار این آلبوم ازسروده‌های حسین صفا است و پیش ازاین مجوز چاپ آن ازسوی ارشاد صادر شده است. بنابراین چه دلیلی دارد شعرهایی که یک بارمجوز گرفته است باردیگر اصلاح شود!

حسینی ادامه داد: قطعات این آلبوم درکانادا ضبط و جمع‌آوری شده است و اصلاح این اشعار وزن آهنگ‌ها را تغییر خواهد داد و زمانی هم برای این کار نیست. بنابراین قابل اصلاح نخواهد بود. دراین 9 ماه هم پیگیری‌های بسیاری انجام شد اما تصمیم ما هم همین است و تغییری نخواهد کرد.

او افزود: کارهنری به اقتضای زمان تولید می‌شود واگر به مرور زمان مجوز اثر صادر نشود ماهیت خودش را از دست خواهد داد. این درحالی است که زحمات بسیاری در تولید این کارصورت گرفته است. اصرار ما این است که آلبوم "ابراهیم" با مجوز دفتر موسیقی و بدون اصلاحیه منتشر شود و برنامه‌های ویژه‌ای هم برای انتشار آن داشتیم و قطعاً برای ما منفعت مالی دارد اما اگر این امکان میسر نشد از طریق سایت‌های بین‌المللی آن را منتشر خواهیم کرد.

 

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

 

Mohsen Chavoshi
«ابراهیم» اصلاح نمی‌شودترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شودجهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.گراتومیک - تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم " محسن چاوشی می‌گوید اشعار این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته و چاوشی حاضر نیست آن‌ها را تغییر بدهد و دوباره بخواند.پس از آن‌که روز گذشته مدیرشورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی گفت که 5 ترانه از آلبوم چاوشی مجوز نگرفته و نیاز به اصلاحیه دارد و تا اصلاح نشوند خبری از مجوز نخواهد بود، اکنون تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" می‌گوید ترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شود.روز گذشته ابوالفضل‌ صادقی‌نژاد گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاحیه موارد یاد شده انجام نگرفته بنابراین اگر ۹۰ ماه هم این موضوع از سوی مؤسسه تولیدکننده آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی به این آلبوم نمی‌دهد زیرا پرونده هنوز به طور کامل تأیید نشده است.اما هادی حسینی تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" درمورد 5 اصلاحیه شعر‌های این آلبوم  گفت: تمامی اشعار این آلبوم ازسروده‌های حسین صفا است و پیش ازاین مجوز چاپ آن ازسوی ارشاد صادر شده است. بنابراین چه دلیلی دارد شعرهایی که یک بارمجوز گرفته است باردیگر اصلاح شود!حسینی ادامه داد: قطعات این آلبوم درکانادا ضبط و جمع‌آوری شده است و اصلاح این اشعار وزن آهنگ‌ها را تغییر خواهد داد و زمانی هم برای این کار نیست. بنابراین قابل اصلاح نخواهد بود. دراین 9 ماه هم پیگیری‌های بسیاری انجام شد اما تصمیم ما هم همین است و تغییری نخواهد کرد.او افزود: کارهنری به اقتضای زمان تولید می‌شود واگر به مرور زمان مجوز اثر صادر نشود ماهیت خودش را از دست خواهد داد. این درحالی است که زحمات بسیاری در تولید این کارصورت گرفته است. اصرار ما این است که آلبوم "ابراهیم" با مجوز دفتر موسیقی و بدون اصلاحیه منتشر شود و برنامه‌های ویژه‌ای هم برای انتشار آن داشتیم و قطعاً برای ما منفعت مالی دارد اما اگر این امکان میسر نشد از طریق سایت‌های بین‌المللی آن را منتشر خواهیم کرد. جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید. 

«ابراهیم» اصلاح نمی‌شود

ترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شود

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

گراتومیک - تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم " محسن چاوشی می‌گوید اشعار این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته و چاوشی حاضر نیست آن‌ها را تغییر بدهد و دوباره بخواند.

پس از آن‌که روز گذشته مدیرشورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی گفت که 5 ترانه از آلبوم چاوشی مجوز نگرفته و نیاز به اصلاحیه دارد و تا اصلاح نشوند خبری از مجوز نخواهد بود، اکنون تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" می‌گوید ترانه‌های این آلبوم یک‌بار مجوز گرفته است و دلیلی ندارد این ترانه‌ها دوباره بررسی شود.

روز گذشته ابوالفضل‌ صادقی‌نژاد گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاحیه موارد یاد شده انجام نگرفته بنابراین اگر ۹۰ ماه هم این موضوع از سوی مؤسسه تولیدکننده آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی به این آلبوم نمی‌دهد زیرا پرونده هنوز به طور کامل تأیید نشده است.

اما هادی حسینی تهیه‌کننده آلبوم "ابراهیم" درمورد 5 اصلاحیه شعر‌های این آلبوم  گفت: تمامی اشعار این آلبوم ازسروده‌های حسین صفا است و پیش ازاین مجوز چاپ آن ازسوی ارشاد صادر شده است. بنابراین چه دلیلی دارد شعرهایی که یک بارمجوز گرفته است باردیگر اصلاح شود!

حسینی ادامه داد: قطعات این آلبوم درکانادا ضبط و جمع‌آوری شده است و اصلاح این اشعار وزن آهنگ‌ها را تغییر خواهد داد و زمانی هم برای این کار نیست. بنابراین قابل اصلاح نخواهد بود. دراین 9 ماه هم پیگیری‌های بسیاری انجام شد اما تصمیم ما هم همین است و تغییری نخواهد کرد.

او افزود: کارهنری به اقتضای زمان تولید می‌شود واگر به مرور زمان مجوز اثر صادر نشود ماهیت خودش را از دست خواهد داد. این درحالی است که زحمات بسیاری در تولید این کارصورت گرفته است. اصرار ما این است که آلبوم "ابراهیم" با مجوز دفتر موسیقی و بدون اصلاحیه منتشر شود و برنامه‌های ویژه‌ای هم برای انتشار آن داشتیم و قطعاً برای ما منفعت مالی دارد اما اگر این امکان میسر نشد از طریق سایت‌های بین‌المللی آن را منتشر خواهیم کرد.

 

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

 
محسن چاوشی
پاسخ رد محسن چاوشی به اصلاحیه دفتر موسیقی
2018 / 08 / 10
Mohsen Chavoshi Mohsen Chavoshi news آخرین خبر از محسن چاوشی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پاسخ رد محسن چاوشی به اصلاحیه دفتر موسیقی خبر جدید در مورد محسن چاوشی خبرای جدید ازمحسن چاوشی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره محسن چاوشی محسن چاوشی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More