×
×  دانلود محسن شریفیان اجرای محسن شریفیان در شبکه های تلویزیونی چین

اجرای محسن شریفیان در شبکه های تلویزیونی چین

شریفیان برای ۶۰۰ میلیون مخاطب نی‌انبان می‌نوازد

کنسرت خانه درام چین و گروه لیان

گراتومیک - محسن شریفیان پس از اجرا با گروه چینی در جشنواره موسیقی فجر، اجرایی مشترک با این گروه در کشور چین برگزار می‌کند.

شب گذشته فرهنگسرای نیاوران میزبان اجرایی تلفیقی از گروه لیان و «خانه درام چین» بود.

حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شانگهای که هماهنگی حضور «خانه درام چین» را در ایران فراهم کرده است با اشاره شهرت این گروه چینی گفت: «احتمالاً مخاطبین علاقه مند به موسیقی با نام «خانه درام چین» نتوانند چیز زیادی در اینترنت پیدا کنند، چرا که این گروه با نام چینی‌اش یعنی «دون فونگ گو» شناخته می‌شود و در شانگهای مستقر هستند. گروه «خانه درام چین» یکی از گروه‌های موسیقی در چین است که در بحث معرفی فرهنگ و آداب و رسوم این سرزمین به مقامات بلندپایه کشورهای دیگر نقش زیادی دارد.»

خلیفی با بیان اینکه این گروه «خانه درام چین» روز چهارشنبه صبح و به دعوت موسسه توسعه هنرهای معاصر به ایران وارد شدند گفت: « این گروه متشکل از هشت نفر هستند و از شب چهارشنبه تمرینشان را با گروه لیان آغاز کردند.»

وی «محسن شریفیان» را فردی مطلع از فرهنگ چینی معرفی کرد و گفت: « آقای شریفیان از سال 2006 بازدیدهایی از چین داشته و با فرهنگ چینی آشنا است. به همین خاطر خیلی سریع به آنچه مورد نظرش بود دست پیدا کرد.»

نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حضور دوباره گروه چینی را در ایران منوط به استقبال مخاطبان دانست و گفت: «در زمینه موسیقی و تبادل موسیقی بین دو کشور تاریخی مثل ایران و چین جای همکاری زیادی وجود دارد. ولی متاسفانه این همکاری تا به حال خیلی کم رنگ بوده است. ما امیدواریم بتوانیم بوسیله این گونه برنامه‌ها، همکاری‌هایمان را گسترش دهیم.»

خلیفی در مورد نوع فعالیت‌های آینده گروه «لیان» در چین گفت: «با هماهنگی‌های انجام شده در چند روز آینده این گروه به چین می‌روند و در شش شبکه چینی با مخاطبی نزدیک به 600 میلیون نفر به اجرا می‌پردازند.

 

گراتومیک

Mohsen Sharifian
شریفیان برای ۶۰۰ میلیون مخاطب نی‌انبان می‌نوازدکنسرت خانه درام چین و گروه لیانگراتومیک - محسن شریفیان پس از اجرا با گروه چینی در جشنواره موسیقی فجر، اجرایی مشترک با این گروه در کشور چین برگزار می‌کند.شب گذشته فرهنگسرای نیاوران میزبان اجرایی تلفیقی از گروه لیان و «خانه درام چین» بود.حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شانگهای که هماهنگی حضور «خانه درام چین» را در ایران فراهم کرده است با اشاره شهرت این گروه چینی گفت: «احتمالاً مخاطبین علاقه مند به موسیقی با نام «خانه درام چین» نتوانند چیز زیادی در اینترنت پیدا کنند، چرا که این گروه با نام چینی‌اش یعنی «دون فونگ گو» شناخته می‌شود و در شانگهای مستقر هستند. گروه «خانه درام چین» یکی از گروه‌های موسیقی در چین است که در بحث معرفی فرهنگ و آداب و رسوم این سرزمین به مقامات بلندپایه کشورهای دیگر نقش زیادی دارد.»خلیفی با بیان اینکه این گروه «خانه درام چین» روز چهارشنبه صبح و به دعوت موسسه توسعه هنرهای معاصر به ایران وارد شدند گفت: « این گروه متشکل از هشت نفر هستند و از شب چهارشنبه تمرینشان را با گروه لیان آغاز کردند.»وی «محسن شریفیان» را فردی مطلع از فرهنگ چینی معرفی کرد و گفت: « آقای شریفیان از سال 2006 بازدیدهایی از چین داشته و با فرهنگ چینی آشنا است. به همین خاطر خیلی سریع به آنچه مورد نظرش بود دست پیدا کرد.»نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حضور دوباره گروه چینی را در ایران منوط به استقبال مخاطبان دانست و گفت: «در زمینه موسیقی و تبادل موسیقی بین دو کشور تاریخی مثل ایران و چین جای همکاری زیادی وجود دارد. ولی متاسفانه این همکاری تا به حال خیلی کم رنگ بوده است. ما امیدواریم بتوانیم بوسیله این گونه برنامه‌ها، همکاری‌هایمان را گسترش دهیم.»خلیفی در مورد نوع فعالیت‌های آینده گروه «لیان» در چین گفت: «با هماهنگی‌های انجام شده در چند روز آینده این گروه به چین می‌روند و در شش شبکه چینی با مخاطبی نزدیک به 600 میلیون نفر به اجرا می‌پردازند. گراتومیک

شریفیان برای ۶۰۰ میلیون مخاطب نی‌انبان می‌نوازد

کنسرت خانه درام چین و گروه لیان

گراتومیک - محسن شریفیان پس از اجرا با گروه چینی در جشنواره موسیقی فجر، اجرایی مشترک با این گروه در کشور چین برگزار می‌کند.

شب گذشته فرهنگسرای نیاوران میزبان اجرایی تلفیقی از گروه لیان و «خانه درام چین» بود.

حسین خلیفی نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شانگهای که هماهنگی حضور «خانه درام چین» را در ایران فراهم کرده است با اشاره شهرت این گروه چینی گفت: «احتمالاً مخاطبین علاقه مند به موسیقی با نام «خانه درام چین» نتوانند چیز زیادی در اینترنت پیدا کنند، چرا که این گروه با نام چینی‌اش یعنی «دون فونگ گو» شناخته می‌شود و در شانگهای مستقر هستند. گروه «خانه درام چین» یکی از گروه‌های موسیقی در چین است که در بحث معرفی فرهنگ و آداب و رسوم این سرزمین به مقامات بلندپایه کشورهای دیگر نقش زیادی دارد.»

خلیفی با بیان اینکه این گروه «خانه درام چین» روز چهارشنبه صبح و به دعوت موسسه توسعه هنرهای معاصر به ایران وارد شدند گفت: « این گروه متشکل از هشت نفر هستند و از شب چهارشنبه تمرینشان را با گروه لیان آغاز کردند.»

وی «محسن شریفیان» را فردی مطلع از فرهنگ چینی معرفی کرد و گفت: « آقای شریفیان از سال 2006 بازدیدهایی از چین داشته و با فرهنگ چینی آشنا است. به همین خاطر خیلی سریع به آنچه مورد نظرش بود دست پیدا کرد.»

نماینده اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حضور دوباره گروه چینی را در ایران منوط به استقبال مخاطبان دانست و گفت: «در زمینه موسیقی و تبادل موسیقی بین دو کشور تاریخی مثل ایران و چین جای همکاری زیادی وجود دارد. ولی متاسفانه این همکاری تا به حال خیلی کم رنگ بوده است. ما امیدواریم بتوانیم بوسیله این گونه برنامه‌ها، همکاری‌هایمان را گسترش دهیم.»

خلیفی در مورد نوع فعالیت‌های آینده گروه «لیان» در چین گفت: «با هماهنگی‌های انجام شده در چند روز آینده این گروه به چین می‌روند و در شش شبکه چینی با مخاطبی نزدیک به 600 میلیون نفر به اجرا می‌پردازند.

 

گراتومیک

محسن شریفیان
اجرای محسن شریفیان در شبکه های تلویزیونی چین
2018 / 01 / 15
Mohsen Sharifian Mohsen Sharifian news آخرین خبر از محسن شریفیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محسن شریفیان خبرای جدید ازمحسن شریفیان درباره محسن شریفیان محسن شریفیان
More