×
×  دانلود علیرضا قربانی همکاری علیرضا قربانی و پیمان خازنی در خانه آبی

همکاری علیرضا قربانی و پیمان خازنی در خانه آبی

اجرای علیرضا قربانی در خانه آبی

علیرضا قربانی و پیمان خازنی در پروژه‌ای چندرسانه‌ای با عنوان خانه آبی همکاری کرده‌اند که حاصل آن در روزهای آینده منتشر می‌شود.

گراتومیک - رضا موسوی (ایده‌پرداز پروژه‌ «خانه آبی») درباره این پروژه گفت: «خانه آبی» یک اثر متفاوت در کارنامه‌ی علیرضا قربانی است که براساس ایده‌ای از من و آهنگسازی پیمان خازنی شکل گرفته است.

او درباره حضور علیرضا قربانی در این پروژه تاکید کرد: شخصیت علیرضا قربانی به شدت هنرمندانه است و استعداد تولید آثار هنری متفاوت - منهای هنر خوانندگی - را دارد. احترامی که برای او قائل‌اند، محصول همین رفتار هنرمندانه و اخلاق اوست.

رضا موسوی که ایده‌پرداز این پروژه است، ادامه داد: صدای پرطنین و آرامش‌بخش قربانی این ایده را به من داد که از زاویه‌ای دیگر به این صدا نظر کنم و به دنبال بهره‌وری دیگری از این صدا باشم. بیان گفتاری و بیان موسیقایی در صدای قربانی دو عرصه‌ متفاوت است. در واقع خوانندگی یکی از قابلیت‌های صدای اوست.

او در پایان، ضمن تشکر از تک تک عوامل این اثر، درباره‌ی پیمان خازنی گفت: هنگامی که ایده‌ی خانه‌ آبی به ذهنم رسید، پیمان خازنی بلافاصله در ذهنم آمد و پیشنهاد ساخت موسیقی این اثر را به او دادم. پیمان خازنی کار را جدی می‌گیرد و با کمترین حضور بیشترین تاثیر را دارد.

«خانه آبی» یک اثر چند رسانه‌ای است که در روزهای آینده بخش صوتی آن به‌طور رسمی منتشر می‌شود.

    

Alireza Ghorbani
اجرای علیرضا قربانی در خانه آبیعلیرضا قربانی و پیمان خازنی در پروژه‌ای چندرسانه‌ای با عنوان خانه آبی همکاری کرده‌اند که حاصل آن در روزهای آینده منتشر می‌شود.گراتومیک - رضا موسوی (ایده‌پرداز پروژه‌ «خانه آبی») درباره این پروژه گفت: «خانه آبی» یک اثر متفاوت در کارنامه‌ی علیرضا قربانی است که براساس ایده‌ای از من و آهنگسازی پیمان خازنی شکل گرفته است.او درباره حضور علیرضا قربانی در این پروژه تاکید کرد: شخصیت علیرضا قربانی به شدت هنرمندانه است و استعداد تولید آثار هنری متفاوت - منهای هنر خوانندگی - را دارد. احترامی که برای او قائل‌اند، محصول همین رفتار هنرمندانه و اخلاق اوست.رضا موسوی که ایده‌پرداز این پروژه است، ادامه داد: صدای پرطنین و آرامش‌بخش قربانی این ایده را به من داد که از زاویه‌ای دیگر به این صدا نظر کنم و به دنبال بهره‌وری دیگری از این صدا باشم. بیان گفتاری و بیان موسیقایی در صدای قربانی دو عرصه‌ متفاوت است. در واقع خوانندگی یکی از قابلیت‌های صدای اوست.او در پایان، ضمن تشکر از تک تک عوامل این اثر، درباره‌ی پیمان خازنی گفت: هنگامی که ایده‌ی خانه‌ آبی به ذهنم رسید، پیمان خازنی بلافاصله در ذهنم آمد و پیشنهاد ساخت موسیقی این اثر را به او دادم. پیمان خازنی کار را جدی می‌گیرد و با کمترین حضور بیشترین تاثیر را دارد.«خانه آبی» یک اثر چند رسانه‌ای است که در روزهای آینده بخش صوتی آن به‌طور رسمی منتشر می‌شود.    

اجرای علیرضا قربانی در خانه آبی

علیرضا قربانی و پیمان خازنی در پروژه‌ای چندرسانه‌ای با عنوان خانه آبی همکاری کرده‌اند که حاصل آن در روزهای آینده منتشر می‌شود.

گراتومیک - رضا موسوی (ایده‌پرداز پروژه‌ «خانه آبی») درباره این پروژه گفت: «خانه آبی» یک اثر متفاوت در کارنامه‌ی علیرضا قربانی است که براساس ایده‌ای از من و آهنگسازی پیمان خازنی شکل گرفته است.

او درباره حضور علیرضا قربانی در این پروژه تاکید کرد: شخصیت علیرضا قربانی به شدت هنرمندانه است و استعداد تولید آثار هنری متفاوت - منهای هنر خوانندگی - را دارد. احترامی که برای او قائل‌اند، محصول همین رفتار هنرمندانه و اخلاق اوست.

رضا موسوی که ایده‌پرداز این پروژه است، ادامه داد: صدای پرطنین و آرامش‌بخش قربانی این ایده را به من داد که از زاویه‌ای دیگر به این صدا نظر کنم و به دنبال بهره‌وری دیگری از این صدا باشم. بیان گفتاری و بیان موسیقایی در صدای قربانی دو عرصه‌ متفاوت است. در واقع خوانندگی یکی از قابلیت‌های صدای اوست.

او در پایان، ضمن تشکر از تک تک عوامل این اثر، درباره‌ی پیمان خازنی گفت: هنگامی که ایده‌ی خانه‌ آبی به ذهنم رسید، پیمان خازنی بلافاصله در ذهنم آمد و پیشنهاد ساخت موسیقی این اثر را به او دادم. پیمان خازنی کار را جدی می‌گیرد و با کمترین حضور بیشترین تاثیر را دارد.

«خانه آبی» یک اثر چند رسانه‌ای است که در روزهای آینده بخش صوتی آن به‌طور رسمی منتشر می‌شود.

    
علیرضا قربانی
همکاری علیرضا قربانی و پیمان خازنی در خانه آبی
2018 / 02 / 28
Alireza Ghorbani Alireza Ghorbani news آخرین خبر از علیرضا قربانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد علیرضا قربانی خبرای جدید ازعلیرضا قربانی درباره علیرضا قربانی علیرضا قربانی
More