×
×  دانلود شهرام و حافظ ناظری استقبال رسانه های کانادا از اجرای شهرام و حافظ ناظری

استقبال رسانه های کانادا از اجرای شهرام و حافظ ناظری

بازتاب «ناگفته»‌های شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های کانادا

«ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های معتبر موسیقی کلاسیک کانادا بازتاب یافت.

گراتومیک - دو رسانه Ludwig Van TORONTO و The WholeNote به عنوان معتبرین رسانه‌های موسیقی کلاسیک کانادا، به کنسرت «ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری پرداختند و Ludwig Van TORONTO با تیتر «چگونه یک موزیسین ایرانی انقلابی در عرصه موسیقی کلاسیک ایران به وجود آورده است» بر حافظ ناظری تمرکز کرد.

OTTAWA CITIZEN نیز به عنوان معروف‌ترین روزنامه شهر اتاوا به این موضوع پرداخته است.

شهرام ناظری و حافظ ناظری از شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۱ مهر ۱۳۹۷) برای برگزاری تور کنسرت «ناگفته» در اُتاوا به سر می‌برند. کنسرتی که یکشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در مونترال ادامه پیدا کرد و یکشنبه، ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) به تورنتو رسید.

این تور کنسرت در ادامه به شهر کلگری کانادا رفت و شنبه، ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) در این شهر برگزار شد. مقصد بعدی شهرام ناظری و حافظ ناظری وونکور است و امروز یکشنبه ۲۸ اکتبر (ششم آبان) در این شهر روی صحنه می‌روند.

اجرای روز یکشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) «ناگفته» در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر تورنتو با تقدیر مجلس کانادا از شهرام ناظری و حافظ ناظری همراه شد.

در متن این تقدیر آمده بود: از شما سپاسگزاری می‌کنیم که استعداد اسطوره‌ای و نبوغ هنری‌تان را با مردم تورنتو در میان گذاشتید و بدانید که طرفدارهای بسیار زیادی در این‌جا دارید.

   

shahram nazeri
بازتاب «ناگفته»‌های شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های کانادا«ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های معتبر موسیقی کلاسیک کانادا بازتاب یافت.گراتومیک - دو رسانه Ludwig Van TORONTO و The WholeNote به عنوان معتبرین رسانه‌های موسیقی کلاسیک کانادا، به کنسرت «ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری پرداختند و Ludwig Van TORONTO با تیتر «چگونه یک موزیسین ایرانی انقلابی در عرصه موسیقی کلاسیک ایران به وجود آورده است» بر حافظ ناظری تمرکز کرد.OTTAWA CITIZEN نیز به عنوان معروف‌ترین روزنامه شهر اتاوا به این موضوع پرداخته است.شهرام ناظری و حافظ ناظری از شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۱ مهر ۱۳۹۷) برای برگزاری تور کنسرت «ناگفته» در اُتاوا به سر می‌برند. کنسرتی که یکشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در مونترال ادامه پیدا کرد و یکشنبه، ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) به تورنتو رسید.این تور کنسرت در ادامه به شهر کلگری کانادا رفت و شنبه، ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) در این شهر برگزار شد. مقصد بعدی شهرام ناظری و حافظ ناظری وونکور است و امروز یکشنبه ۲۸ اکتبر (ششم آبان) در این شهر روی صحنه می‌روند.اجرای روز یکشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) «ناگفته» در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر تورنتو با تقدیر مجلس کانادا از شهرام ناظری و حافظ ناظری همراه شد.در متن این تقدیر آمده بود: از شما سپاسگزاری می‌کنیم که استعداد اسطوره‌ای و نبوغ هنری‌تان را با مردم تورنتو در میان گذاشتید و بدانید که طرفدارهای بسیار زیادی در این‌جا دارید.   

بازتاب «ناگفته»‌های شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های کانادا

«ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری در رسانه‌های معتبر موسیقی کلاسیک کانادا بازتاب یافت.

گراتومیک - دو رسانه Ludwig Van TORONTO و The WholeNote به عنوان معتبرین رسانه‌های موسیقی کلاسیک کانادا، به کنسرت «ناگفته» شهرام ناظری و حافظ ناظری پرداختند و Ludwig Van TORONTO با تیتر «چگونه یک موزیسین ایرانی انقلابی در عرصه موسیقی کلاسیک ایران به وجود آورده است» بر حافظ ناظری تمرکز کرد.

OTTAWA CITIZEN نیز به عنوان معروف‌ترین روزنامه شهر اتاوا به این موضوع پرداخته است.

شهرام ناظری و حافظ ناظری از شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۱ مهر ۱۳۹۷) برای برگزاری تور کنسرت «ناگفته» در اُتاوا به سر می‌برند. کنسرتی که یکشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در مونترال ادامه پیدا کرد و یکشنبه، ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) به تورنتو رسید.

این تور کنسرت در ادامه به شهر کلگری کانادا رفت و شنبه، ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) در این شهر برگزار شد. مقصد بعدی شهرام ناظری و حافظ ناظری وونکور است و امروز یکشنبه ۲۸ اکتبر (ششم آبان) در این شهر روی صحنه می‌روند.

اجرای روز یکشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) «ناگفته» در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر تورنتو با تقدیر مجلس کانادا از شهرام ناظری و حافظ ناظری همراه شد.

در متن این تقدیر آمده بود: از شما سپاسگزاری می‌کنیم که استعداد اسطوره‌ای و نبوغ هنری‌تان را با مردم تورنتو در میان گذاشتید و بدانید که طرفدارهای بسیار زیادی در این‌جا دارید.

   
شهرام و حافظ ناظری
استقبال رسانه های کانادا از اجرای شهرام و حافظ ناظری
2018 / 10 / 28
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از شهرام و حافظ ناظری  اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرام و حافظ ناظری  خبرای جدید ازشهرام و حافظ ناظری  درباره شهرام و حافظ ناظری  شهرام و حافظ ناظری
More