×
×  دانلود محسن چاوشی ارزیابی مجدد آلبوم جدید محسن چاوشی

ارزیابی مجدد آلبوم جدید محسن چاوشی

علی ترابی: نشستیم و با محسن چاوشی بستنی خوردیم!

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجر

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

گراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد صبح امروز در حاشیه نشست خبری سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر درباره جواشی آلبوم «ابراهیم» با صدای محسن چاوشی و جلسه ای که با این خواننده داشت، توضیحاتی را ارائه داد.

علی ترابی در این باره در جمع خبرنگاران حوزه موسیقی گفت: «دیروز نامه ای برای اولین بار به دست ما رسید که تقاضای بازبینی در اشعار شده بود. هیچ موسیقی هم تا کنون به دست ما نرسیده است. ما با آقای چاوشی نشستیم و بستنی هم خوردیم و دوستانه صحبت کردیم. من با مسئولیت خودم به سه قطعه ای که اصلاحیه خورده مجوز داده ام. در دو قطعه دیگر اصطلاحاتی هست که باید اعمال شود در غیر این صورت ما نمی توانیم به آلبوم مجوز بدهیم.»

ترابی درباره مجوز دار بودن کتاب شعری که این ترانه ها از آن استفاده شده که از سروده های حسین صفا هستند نیز گفت: «در حوزه موسیقی به هیچ وجه انتشار کتاب مبنی بر مجوز داشتن شعر برای موسیقی نیست. فکر می کنم حساسیت ها در این زمینه بیشتر از حد شده است. تا روزی که در کشورمان برای تولید آلبوم موسقی و کنسرت های موسیقی باید مجوز اجرا کنیم، باید قوانین را بپذیریم. بخشی از این قوانین با تغییر مدیران سهل و یا سخت می شوند. اما بخشی دیگر از قوانین همیشه پابرجاست. در طول روزهای گذشته شعرهای مورد مناقشه را برای برخی از دوستان به صورت خصوصی بیان کرده ام و هیچ کدام تایید نکرده اند که باید وزارت ارشاد به این اشعار مجوز بدهد. ما نمی توانیم نوجوانان تهرانی را معیار قرار دهیم، اصطلاحاتی هست که هنوز در درون خانواده های ایرانی عادی نشده است. در جایی زندگی می کنیم که لزوما همه دوستار موسیقی نیستند. ما موظف هستیم که مجوز به کاری بدهیم که فیتیله موسیقی پایین کشیده نشود. نمی توان برای یک اثر قوانین را کنار گذاشت.»

ترابی تاکید کرد: «من به مسئولیت خودم به سه قطعه از پنج قطعه ای که مورد تایید شورای شعر نبوده، مجوز داده ام، اما اگر در دوقطعه بعدی چند اصطلاح خاصی که هست اصلاح شود، ما به آلبوم مجوز می دهیم، در غیر این صورت نمی توانیم مجوز بدهیم.»

آلبوم جدید محسن چاوشی صبح فردا - سه شنبه 23 مرداد ماه - جهت بازبینی در شورای شعر و موسیقی دفتر موسیقی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

 

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

 

Mohsen Chavoshi
علی ترابی: نشستیم و با محسن چاوشی بستنی خوردیم!مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجرجهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.گراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد صبح امروز در حاشیه نشست خبری سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر درباره جواشی آلبوم «ابراهیم» با صدای محسن چاوشی و جلسه ای که با این خواننده داشت، توضیحاتی را ارائه داد.علی ترابی در این باره در جمع خبرنگاران حوزه موسیقی گفت: «دیروز نامه ای برای اولین بار به دست ما رسید که تقاضای بازبینی در اشعار شده بود. هیچ موسیقی هم تا کنون به دست ما نرسیده است. ما با آقای چاوشی نشستیم و بستنی هم خوردیم و دوستانه صحبت کردیم. من با مسئولیت خودم به سه قطعه ای که اصلاحیه خورده مجوز داده ام. در دو قطعه دیگر اصطلاحاتی هست که باید اعمال شود در غیر این صورت ما نمی توانیم به آلبوم مجوز بدهیم.»ترابی درباره مجوز دار بودن کتاب شعری که این ترانه ها از آن استفاده شده که از سروده های حسین صفا هستند نیز گفت: «در حوزه موسیقی به هیچ وجه انتشار کتاب مبنی بر مجوز داشتن شعر برای موسیقی نیست. فکر می کنم حساسیت ها در این زمینه بیشتر از حد شده است. تا روزی که در کشورمان برای تولید آلبوم موسقی و کنسرت های موسیقی باید مجوز اجرا کنیم، باید قوانین را بپذیریم. بخشی از این قوانین با تغییر مدیران سهل و یا سخت می شوند. اما بخشی دیگر از قوانین همیشه پابرجاست. در طول روزهای گذشته شعرهای مورد مناقشه را برای برخی از دوستان به صورت خصوصی بیان کرده ام و هیچ کدام تایید نکرده اند که باید وزارت ارشاد به این اشعار مجوز بدهد. ما نمی توانیم نوجوانان تهرانی را معیار قرار دهیم، اصطلاحاتی هست که هنوز در درون خانواده های ایرانی عادی نشده است. در جایی زندگی می کنیم که لزوما همه دوستار موسیقی نیستند. ما موظف هستیم که مجوز به کاری بدهیم که فیتیله موسیقی پایین کشیده نشود. نمی توان برای یک اثر قوانین را کنار گذاشت.»ترابی تاکید کرد: «من به مسئولیت خودم به سه قطعه از پنج قطعه ای که مورد تایید شورای شعر نبوده، مجوز داده ام، اما اگر در دوقطعه بعدی چند اصطلاح خاصی که هست اصلاح شود، ما به آلبوم مجوز می دهیم، در غیر این صورت نمی توانیم مجوز بدهیم.»آلبوم جدید محسن چاوشی صبح فردا - سه شنبه 23 مرداد ماه - جهت بازبینی در شورای شعر و موسیقی دفتر موسیقی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید. 

علی ترابی: نشستیم و با محسن چاوشی بستنی خوردیم!

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در حاشیه نشست خبری جشنواره موسیقی فجر

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

گراتومیک - مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد صبح امروز در حاشیه نشست خبری سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر درباره جواشی آلبوم «ابراهیم» با صدای محسن چاوشی و جلسه ای که با این خواننده داشت، توضیحاتی را ارائه داد.

علی ترابی در این باره در جمع خبرنگاران حوزه موسیقی گفت: «دیروز نامه ای برای اولین بار به دست ما رسید که تقاضای بازبینی در اشعار شده بود. هیچ موسیقی هم تا کنون به دست ما نرسیده است. ما با آقای چاوشی نشستیم و بستنی هم خوردیم و دوستانه صحبت کردیم. من با مسئولیت خودم به سه قطعه ای که اصلاحیه خورده مجوز داده ام. در دو قطعه دیگر اصطلاحاتی هست که باید اعمال شود در غیر این صورت ما نمی توانیم به آلبوم مجوز بدهیم.»

ترابی درباره مجوز دار بودن کتاب شعری که این ترانه ها از آن استفاده شده که از سروده های حسین صفا هستند نیز گفت: «در حوزه موسیقی به هیچ وجه انتشار کتاب مبنی بر مجوز داشتن شعر برای موسیقی نیست. فکر می کنم حساسیت ها در این زمینه بیشتر از حد شده است. تا روزی که در کشورمان برای تولید آلبوم موسقی و کنسرت های موسیقی باید مجوز اجرا کنیم، باید قوانین را بپذیریم. بخشی از این قوانین با تغییر مدیران سهل و یا سخت می شوند. اما بخشی دیگر از قوانین همیشه پابرجاست. در طول روزهای گذشته شعرهای مورد مناقشه را برای برخی از دوستان به صورت خصوصی بیان کرده ام و هیچ کدام تایید نکرده اند که باید وزارت ارشاد به این اشعار مجوز بدهد. ما نمی توانیم نوجوانان تهرانی را معیار قرار دهیم، اصطلاحاتی هست که هنوز در درون خانواده های ایرانی عادی نشده است. در جایی زندگی می کنیم که لزوما همه دوستار موسیقی نیستند. ما موظف هستیم که مجوز به کاری بدهیم که فیتیله موسیقی پایین کشیده نشود. نمی توان برای یک اثر قوانین را کنار گذاشت.»

ترابی تاکید کرد: «من به مسئولیت خودم به سه قطعه از پنج قطعه ای که مورد تایید شورای شعر نبوده، مجوز داده ام، اما اگر در دوقطعه بعدی چند اصطلاح خاصی که هست اصلاح شود، ما به آلبوم مجوز می دهیم، در غیر این صورت نمی توانیم مجوز بدهیم.»

آلبوم جدید محسن چاوشی صبح فردا - سه شنبه 23 مرداد ماه - جهت بازبینی در شورای شعر و موسیقی دفتر موسیقی مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

 

جهت دانلود و مشاهده آلبوم "ابراهیم" کلیک کنید.

 
محسن چاوشی
ارزیابی مجدد آلبوم جدید محسن چاوشی
2018 / 08 / 13
Mohsen Chavoshi Mohsen Chavoshi news آخرین خبر از محسن چاوشی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محسن چاوشی خبرای جدید ازمحسن چاوشی درباره محسن چاوشی محسن چاوشی
More